Duyuru Tarihi: 22.11.2007

 35.A.00.009948
22.11.2007

 

BÖLGE ECZACI ODASI  
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA


             T.C. Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 16.11.2007 tarihinde yayımlamış olduğu 23773 sayılı yazıda, Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği ve Maliye Bakanlığı Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği ile getirilen yeni düzenlemelere ilişkin olarak il sağlık müdürü ve hastanelerin baştabiplerinin birlikte katıldığı eğitim toplantılarının düzenlendiği belirtilmiş olup, ayrıca her iki Tebliğ hükmüne göre de 15.10.2007 tarihinden itibaren yatarak tedavilerde hastanede kullanılacak ilaç, tıbbi malzemeler ile tetkik ve tahlillerin hastane tarafından temin zorunluluğunun 01.01.2008 tarihine kadar ertelenmesi ile ilgili olarak söz konusu tarihe kadar Bakanlığın hastanelerinin hazırlıklarını tamamlamasının gerektiği bildirilmiştir.

             Yazıda ayrıca daha öncesinde duyurusu yapılan maliyet@saglik.gov.tr elektronik posta adresine yeni düzenlemeler ve Tebliğlerin uygulanmasında karşılaşılan sorunlar konusunda ileti gönderilebileceği belirtilmiş olup, söz konusu yazı ekte sunulmuştur.             

Bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasını önemle rica  ederim.

                                                                                          Saygılarımla,

                                                                                      Ecz.Alaaddin IŞIK
                                                                                            II.Başkan