Duyuru Tarihi: 11.2.2009

 

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü tarafından Birliğimize gönderilen 29.01.2009 tarih ve 006939 sayılı yazı ile;

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi tarafından Bakanlıklarına intikal eden 19.01.2009 tarih ve 148/2009 sayılı yazıda, Mortalitesi yüksek olan zehirlenme vakalarının engellenmesi amacıyla doğrudan hekimlere ve eczacılara ait sorumluluklar kapsamında Sağlık Bakanlığı’na ve üretici firmalara düşen sorumluluklarda bulunduğunun belirtildiği bildirilerek,

Antiinflamatuar ve antigut ilaçlarının etken maddesi olan Kolşisinin yarattığı zehirlenmeler konusunda yasal olarak zaten yasak olmakla birlikte eczaneler tarafından bu etken maddeyi içeren ilaçların reçetesiz olarak satılmasının fiilen engellenmesinin gerekliliğine vurgu yapılmış ve bu nedenle üyelerimize gerekli duyurunun yapılması talep edilmiştir.

Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü’nün ve Türk Tabipleri Birliğinin ilgili yazıları yazımız ekinde yer almakta olup, Kolşisin zehirlenmelerinin Mortalitesinin yüksek olması sebebiyle, söz konusu ilaçların reçetesiz olarak satılmaması hususunda üyelerinize gerekli bilgilendirmelerin yapılması için gereğini bilgilerinize rica ederim.


Saygılarımla,


Ecz.Hilmi ŞENER
Genel Sekreter


Eki:2


Sağlık Bakanlığı ve TTB Yazısı