Duyuru Tarihi: 30.5.2008

 

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA,


Bilindiği üzere, T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Kısa Vadeli Sigortalar Daire Başkanlığı tarafından yayımlanmış olan 26.12.2007 tarih, 2007/96 sayılı “Sağlık Karnelerinin Yenilenmesi” konulu genelge gereğince, sağlık yardımlarından yararlanan kimselerden, sağlık kurum ve kuruluşlarına müracaatlarında T.C. kimlik numarası üzerinden müstehaklık provizyonu alınacağı belirtilmekte; ancak daha önce sağlık karnesi verilmiş olan ve T.C. kimlik numaraları hatalı olanların provizyon işleminin 01.06.2008 tarihine kadar sigorta sicil / tahsis numarası ile sağlık karnesi seri numarası üzerinden sağlanacağı, bu durumdaki kişilerin T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı veya nüfus müdürlüklerinden temin edecekleri T.C. numaralarını, Sigorta İl/ Sigorta Müdürlükleri Sağlık Karnesi Servislerine 01.06.2008 tarihine kadar bildirerek işlemlerini yaptırmaları gerektiği, 01.06.2008 tarihinden sonra sağlık kurum ve kuruluşlarında müstehaklık provizyon işleminin yalnızca T.C. kimlik numaraları üzerinden yapılması gerektiği bildirilmekte idi. 

Kısa Vadeli Sigortalar Daire Başkanlığı tarafından yayımlanan 27.05.2008 tarih, 2008/46 sayılı Genelge ile; sigortalılar ile Kurum sağlık yardımlarından yararlandırılan kimselerin mağduriyetine neden olunmaması bakımından daha önce sağlık karnesi verilmiş olan ve T.C. kimlik numaraları hatalı olanların provizyon işleminin, 01.10.2008 tarihine kadar sigorta sicil/tahsis numarası ile sağlık karnesi seri numarası üzerinden sağlanacağı, bu durumdaki kişilerin T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı veya nüfus müdürlüklerinden temin edecekleri T.C. kimlik numaralarını, Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri Sağlık Karnesi Servislerine 01.10.2008 tarihine kadar bildirerek işlemlerini yaptırmaları gerektiği bildirilmektedir.

Bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasını rica ederim.

Saygılarımla,

Ecz.Hilmi ŞENER
Genel Sekreter

Eki: 1
 

Ek-1