Duyuru Tarihi: 23.7.2009

 

22.07.2006 tarih ve 26236 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sağlık Tesislerinin, Kiralama Karşılığı Yaptırılması ile Tesislerdeki Tıbbi Hizmet Alanları Dışındaki Hizmet ve Alanların İşletilmesi Karşılığında Yenilenmesine Dair Yönetmeliğin 4. maddesinin (l) bendindeki, “Tıbbi hizmetler dışındaki alanların; İhale dökümanında belirtilen şartlara uygun olarak, otopark, otel, banka şubesi, restoran, kafeterya, konferans ve kültür merkezi, internet ve iletişim merkezi, eczane, yaşlı bakım evi, kreş, personel servisi, taksi hizmetleri ve benzeri ulaştırma hizmetleri, zayıflama ve diyet merkezi gibi ön proje ile tanımlanacak olan, sağlık tesisi konsepti ile uyumlu alanları” ifade edeceğine ilişkin düzenlemede yer alan “eczane” kelimesi o dönemde Birliğimiz ve Odalarımızca son derece sakıncalı bulunmuş ve Birliğimiz tarafından Danıştay 10. Dairesi’nde iptal davası açılmıştı.

Mahkemenin dava sonucunda aldığı iptale ilişkin gerekçeli karar, 20.07.2009 tarihinde Birliğimize gönderilmiş olup, ekte sunulmaktadır.

Tüm üyelerimize duyurulur.

Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti

 


Ek-1