Duyuru Tarihi: 21.1.2012

 


21 Ocak 2012 tarih ve 28180 sayılı Resmi Gazete’de, Sağlık Uygulama Tebliğinde değişiklik yapılmasına dair Tebliğ yayınlanmıştır. 

Tebliğ ile yapılan düzenlemelerin;

a) 5 inci maddesi, 12 nci maddesinin (a) bendi ve 28 inci maddesi 1/1/2012 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

b) 33 üncü maddesinde belirtilen bu Tebliğ eki (1) numaralı listede 4 sıra numarası ile yapılan düzenleme 13/6/2011, 9 sıra numarası ile yapılan düzenleme 28/9/2011, 16 sıra numarası ile yapılan düzenleme 10/10/2011, 21 sıra numarası ile yapılan düzenleme 12/10/2011, 17, 18, 19, 20 sıra numaraları ile yapılan düzenlemeler 25/10/2011, 5 sıra numarası ile yapılan düzenleme 21/11/2011, 22 sıra numarası ile yapılan düzenleme 2/12/2011, diğer sıra numaraları ile yapılan düzenlemeler 27/12/2011 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

c) 19 ila 24 üncü maddeleri ve 29 ila 32 nci maddeleri yayımı tarihinden 5 iş günü sonra,

ç) 12 nci maddesinin (b) bendi ile diğer hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girecektir. 

Tebliğ metni ekte yer almakta olup, tüm meslektaşlarımızın bilgisine sunarız. 

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ