Duyuru Tarihi: 3.6.2010

03.06.2010 tarih 27600 Sayılı Resmi Gazete’de Sosyal  Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlanmıştır.

Bu Tebliğin;

a) 1 inci, 2 nci ve 3 üncü maddeleri 13/5/2010 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

b) 8 inci maddesi 01/6/2010 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

c) 9 uncu maddesi, 13 üncü maddesinin (b) bendi ile 22 nci maddesi 01/4/2010 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

ç) 15 inci, 16 ncı, 17 nci, 18 inci ve 19 uncu maddeleri 09/6/2010 tarihinde,

d) 27 nci maddenin (b) bendi 01/6/2010 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

e) Diğer hükümleri bu Tebliğin yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.


Tebliğ ekte olup ,meslektaşlarımıza önemle duyurulur.