Duyuru Tarihi: 26.5.2015

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA

Birliğimiz tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu’na gönderilen yazı ile, Sağlık Uygulama Tebliği’nin 44.2.30. A- Pulmoner hipertansiyonda iloprost trometamol (inhaler formu), bosentan, sildenafil, tadalafil ve ambrisentan kullanım ilkeleri maddesinin a,b,c fıkraları aşağıdaki şekilde düzenlendiği,

a) Fonksiyonel kapasitelerinin NHYA sınıf II, III veya IV olması,

b) Vazoreaktivite testinin negatif olması,

c) Üçüncü aylık tedavi sonrası kontrolünde klinik efor kapasitesi (6 dakika yürüme testi veya treadmil efor testi), hemodinami veya ekokardiyografik verilerinde düzelme olması veya stabil kalması, gerekmektedir.

Yeni teşhis konularak tedaviye başlayacak bir hasta için a ve b fıkralarında belirtilen şartların sağlanması mümkün gözükürken, daha önce tedavi almamış bir hasta için c fıkrasında yer alan şartların sağlanmasının mümkün olmadığının değerlendirildiği, bu sebeple ilk defa tedavi alacak hastalar için uygulamanın nasıl olacağı hususunda görüş talep edilmişti.

Kurum’dan gelen cevabi yazı ile, yeni teşhis konulan hastaların “a” ve “b” fıkralarında belirtilen kriterleri sağlaması halinde üç aylık tedaviye başlamalarının mümkün olduğu, üç aylık tedavi sonrası tedaviye devam edebilmeleri için “c” fıkrasında yer alan kriterleri sağlamalarının gerektiği bildirilmektedir.

Kurumun yazısı ekte yer almakta olup, bilgilerinizi saygılarımla rica ederim.

Uzm.Ecz. Harun KIZILAY
Genel Sekreter

Kurum yazısı için tıklayınız.