Duyuru Tarihi: 6.4.2011


BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından,
www.sgk.gov.tr de 05.04.2011 tarihinde yayınlanan “SUT Değişikliği” başlıklı duyuru ile,

“Danıştay Onuncu Dairesinin 2010/6584 Esas Numaralı Kararı ile, 25/3/2010 tarihli ve 27532 sayılı 1. Mükerrer Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği” nin (SUT) 6.1.1.Ç. maddesinin “Reçetelere yazılabilecek ilaç miktarı” başlıklı (1) numaralı fıkrasının ilk cümlesinin yürütümünün durdurulduğu,

06/04/2011 tarihinden başlayarak uygulamanın, Sağlık Uygulama Tebliğinin bu hükmü olmaksızın diğer hükümleri doğrultusunda yürütüleceği,”

Bildirilmiştir.

SUT’un 6.1.1.Ç Maddesinin (1) numaralı fıkrasının ilk cümlesi “(1) Ayaktan yapılan tedavilerde, SUT’un 6.1.2 numaralı maddesinde belirtilen durumlar dışında, bir reçetede en fazla dört kalem ilaç yazılır ve her kalem ilaçtan bir kutunun (ilaçların parenteral formları ile SUT’un 6.1.4 numaralı maddesinde belirtilen durumlar hariç) bedeli ödenir.” Şeklindedir.
 
Bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasını rica ederim.

    
Saygılarımla,

Uzm.Ecz.Harun KIZILAY
Genel SekreterSUT Değişikliği hakkında duyuru metni için tıklayınız