Duyuru Tarihi: 2.1.2009

 

Sağlık Uygulama Tebliğlerinde Değişiklik Yapılmıştır:

1- Aile Hekimliği uygulanan illerde (pilot uygulama yapılan Isparta, Denizli, Bayburt ve Gümüşhane illeri hariç) sevk zinciri uygulaması 1 Temmuz 2009 tarihine ertelenmiştir.

2- Sevk zinciri pilot uygulaması yapılan Isparta, Denizli, Bayburt ve Gümüşhane illerinde Yeşil Kart mensupları ile Devlet Memurları da 01.01.2009 tarihi itibariyle kapsama alınmıştır.

3- Yeşil Kart mensupları ile Devlet Memurları da 01.01.2009 tarihi itibariyle katılım payı uygulamasına dahil edilmiştir.

Yukarıda belirtilen konulara ilişkin tebliğ değişiklikleri 31.12.2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi (7. mükerrer) Gazetede yayınlanmıştır.

Ekler:
1- SGK Sağlık Uygulama Tebliğ Değişikliği  için
tıklayınız. Ekleri için tıklayınız.
2- Maliye Bakanlığına ait Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği İçin
tıklayınız.
3- Maliye Bakanlığına ait  Tedavi Katılım Payının Uygulanması Hakkında Tebliğ için
tıklayınız.
4-Maliye Bakanlığına ait  Tedavi Katılım Payının Tahsiline İlişkin Tebliğ için
tıklayınız.