Duyuru Tarihi: 12.2.2011

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

T.C.Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü tarafından, “IntelliGender” ve “Ultimate 10 weeks” marka cinsiyet tahmin testi hakkında bir açıklama yapılmıştır.

Genel Müdürlüğün 81 İl Valiliği, Genel Kurmay Başkanlığı ve Yüksek Öğretim Kurumuna gönderilen 04.02.2011 tarih ve 009213 sayılı yazısında, ABD menşeili olup, Elite Global Marketing Group Inc. Firması tarafından üretilen ve ülkemizde ecza depolarında, eczanelerde ve internet aracılığıyla satışının yapıldığı tespit edilen “IntelliGender” markalı cinsiyet tahmin test cihazı ile, yerli olarak üretilen “Maksimum İlaç San. Tic.Ltd.Şti’ye ait “Ultimate 10 weeks” markalı cinsiyet tahmin testlerinde yapılan incelemelerde, ürünlerin ilgili mevzuat kapsamında üretilmediğinin ve ürün güvenliğine ilişkin gerekli işaret, sertifika ve belgelere sahip olmadığının anlaşıldığı belirtilmektedir.

Sağlık Bakanlığınca, Vücut Dışında Kullanılan (In Vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliğinin Sağlığın Korunması ile İlgili Özel Tedbirler başlığı altındaki 19.Maddesi gereğince, kamu sağlığının korunması ve ülkemizde piyasaya arz edilmiş ürünlerin güvenliğini sağlama amacıyla bir dizi önlem alınması uygun bulunmuştur.

Buna göre,

1) Yukarıda adı geçen “IntelliGender” ve “Ultimate 10 weeks” markalı cinsiyet tahmin testlerinin kullanımının ve satışının durdurulması,
2) Konu hakkında ecza depoları, eczaneler, hastaneler, AÇSAP merkezlerinin uyarılması,
3) Anılan ürünlerin tespiti halinde toplatılarak ithalatçısına/üreticisine iadesin ya da imhasının sağlanması,
4) Konu hakkında yapılan iş ve işlemlerle ilgili olarak Sağlık Bakanlığı’na bilgi verilmesi gerekmektedir.


T.C.Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü’nün 04.02.2011 tarih ve 009213 sayılı yazısının bir örneği yazımız ekinde yer almakta olup, bilgilerinizi ve üyelerinizin ivedilikle bilgilendirilmesini rica ederim.
           
Saygılarımla,

          
Ecz.Özgür ÖZEL
Genel Sekreter   İEGM nin duyurusu için tıklayınız