Duyuru Tarihi: 12.10.2010


BÖLGE ECZACI ODASI

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü tarafından www.iegm.gov.tr de yayımlanan duyuru ile, Roche Müstahzarları San. A.Ş.’nin ithal ruhsatlarına sahip olduğu

- “Altuzan 400 mg/16 ml Konsantre İnfüzyon Çözeltisi İçeren Flakon” adlı müstahzarın B5018B01 seri numaralısı ile

“Altuzan 400 mg/16 ml Konsantre İnfüzyon Çözeltisi İçeren Flakon” adlı müstahzarın B5018B01 seri numaralısı ile

- “MabThera 500 mg/50 ml İnfüzyon için Konsantre Sol. içeren Flakon” adlı müstahzarın B6077B01 seri numaralısının

“MabThera 500 mg/50 ml İnfüzyon için Konsantre Sol. içeren Flakon” adlı müstahzarın B6077B01 seri numaralısının

sahtelerinin ele geçirildiği bildirilmiştir.

İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğünün duyurusu ile, orijinal ve sahte ambalaj örnekleri ekte yer almakta olup, bilgilerinizi, konunun ivedilikle üyelerinize ve bölgenizde faaliyet gösteren ecza depolarına duyurularak gerekli önlemlerin alınmasını önemle rica ederim.

Saygılarımla,

Ecz.Özgür ÖZEL

Genel Sekreter

 

Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü’nün MabThera ve Altuzan adlı müstahzarlara ait sahte ilaç duyurusu:

Roche Müstahzarları San. A.Ş.’nin ithal ruhsatlarına sahip olduğu “Altuzan 400 mg/16 ml Konsantre İnfüzyon Çözeltisi İçeren Flakon” adlı müstahzarın B5018B01 seri numaralısı ile “MabThera 500 mg/50 ml İnfüzyon için Konsantre Sol. içeren Flakon” adlı müstahzarın B6077B01 seri numaralısının sahtelerinin ele geçirilmesi.

Bakanlığımıza ulaşan bilgide Roche Müstahzarları San. A.Ş.’nin ithal ruhsatlarına sahip olduğu B5018B01 seri numaralı “Altuzan 400 mg/16 ml Konsantre İnfüzyon Çözeltisi İçeren Flakon”  ve B6077B01 seri numaralı “MabThera 500 mg/50 ml İnfüzyon için Konsantre Sol. içeren Flakon” adlı müstahzarların sahtelerinin ele geçirildiği,

Söz konusu firma tarafından yapılan ön incelemelerde ise,

1-Her iki ürünün sekonder ambalajlarının (ürün kutusu, Türkçe prospektüs, fiyat etiketi ve flakon etiketi) Roche standartları ve şahit numunelerine uygun olmadığı tarafımıza bildirilmiştir.

2- B5018B01 seri numaralı Altuzan  400 mg/16 ml Konsantre İnfüzyon Çözeltisi İçeren Flakon için;

Söz konusu müstahzarın kutusunda bulunan fiyat etiketindeki filigranın ve metnin yazı karakterinin orijinal Roche etiketinden farklı ve filigranın Roche standartlarına uygun olmadığı, ayrıca söz konusu müstahzarın kutusunda da çıplak gözle belirlenebilen farklılıklar mevcut olduğu,

Söz konusu müstahzarın fiyat etiketinde üretim tarihinin “Şubat 2008”, son kullanma tarihinin Ağustos 2011 olduğu, aynı müstahzarın kutusunda ise üretim tarihinin “Ağustos 2009”, son kullanma tarihinin “Ağustos 2011”olduğu, ancakB5018B01 seri nolu orjinal Altuzan 400 mg/16 ml Kon