Duyuru Tarihi: 8.4.2009

 

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

Bilindiği gibi, İstanbul ilinin bütün ilçelerinde, “For You” isimli mağazalarda “Drugstore For You Çok Yakında Yeniden Geliyor” ifadelerini içeren ilanlar asılması üzerine, Birliğimiz tarafından ilgili mercilerle gerekli görüşmeler yapılmış ve 06.04.2009 tarihinde basın açıklaması yapılarak, halk sağlığını tehdit eden şirketlerin, bu alandaki faaliyetlerinin bir an önce durdurulması için yetkililer göreve çağrılmıştı.

 Basın açıklaması ve ardından Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü yetkilileriyle yapılan yoğun görüşmelerin ardından, Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü gerekli hassasiyeti göstererek, tüm il valiliklerine, 07.04.2009 tarih, 026075 sayılı ve “Eczane çağrıştıran ibarelerin kullanımı” konulu yazıyı göndererek söz konusu uygulamaların sonlandırılması talimatında bulunmuştur.

Yazıda, “eczane” ifadesinin, eczacılık fakültesi diplomasını haiz ve Valilik/İl Sağlık müdürlüğü tarafından açılmasına izin verilen ve onaylanarak Eczacı adına düzenlenen eczane ruhsatnamesi ile 6197 sayılı Kanun gereğince faaliyet gösteren işyerleri için kullanılan bir ifade olduğu, bu koşulları taşımayan herhangi bir işyerinin unvanında “eczane” ve/veya eczane ifadesinin farklı dillerde karşılığı olan “Pharmacy”, “Farmacia”, “Drugstore”, “Apotheka”, “Chemist’s shop” ve sair ibareler ile eczane çağrışımı yapan “Bitki Eczanesi”, “Yeşil Eczane” ve benzeri ifadelerin kullanılmasının ilgili mevzuata aykırılık teşkil ettiği,

Benzer şekilde faaliyetlerin tespiti halinde, haksız kullanımının engellenmesi ile bu gerekliliklere uymayan işyerleri hakkında yasal işlem yapılması bildirilmektedir.

Bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasını rica ederim.

Saygılarımla,


Ecz.Hilmi ŞENER
Genel Sekreter

Eki: 1


İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğünün 07.04.2009 Tarihli Yazısı İçin Tıklayınız..
Konuyla İlgili Yapılan Basın Açıklaması İçin Tıklayınız..        Word