Duyuru Tarihi: 4.2.2011

 

BÖLGE ECZACI ODASI

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

T.C.Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü’nün internet sayfasında, 02.02.2011 tarihinde yayınlanan duyuru ile, (EK-1)

- Geri ödeme kurumları dışında elden yapılan satışlar için İTS bildiriminin zorunlu olduğu,

- T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğünün 30.09.2009 tarih ve 27243 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Beşeri ve Tıbbi Ürünler Ambalaj ve Etiketleme Yönetmeliği Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 9. maddesine göre‘’Ambalajlarında fiyat bulunmayan veya güncel fiyatı olmayan ve geri ödeme kurumları dışına satılan ürünlere, eczanelerde sürşarj etiketleri ile ürünlerin güncel fiyatlarının konulacağı

hususları bildirilmiştir.

Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü’nün bu duyurusu hakkında, meslektaşlarımızın bilgilendirilmesinin uygun olduğu değerlendirilmekle birlikte, Birliğimiz tarafından Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü’ne yapılan yazılı başvurumuz ile, 1262 Sayılı İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu’nun 12 nci Maddesi gereğince, ilacın üretimi aşamasında, dış ambalajı üzerinde fiyat yer almasının üretici sorumluluğunda olduğu ve bu uygulamanın firmalar tarafından gerçekleştirilmesinin büyük önem taşıdığına dikkat çekilmiştir.

Birliğimiz tarafından Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü’ne gönderilen 03.02.2011 tarih 004727 sayılı yazımız (EK-2) ekte yer almakta olup, bilgilerinizi ve üyelerinizin bilgilendirilmesini rica ederim.

 

Saygılarımla,

Ecz.Özgür ÖZEL

Genel Sekreter

 

EKLER:


(1) Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğünün duyurusu için tıklayınız


(2) Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü'ne gönderilen 03.02.2011 tarih 004727 sayılı yazı için tıklayınız