Duyuru Tarihi: 27.1.2011


BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA,

İlgi: 13.01.2011 tarih, 4562 sayılı yazımız

İlgi’de kayıtlı yazımız ile Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından yayınlanan 2011/5 Sayılı Genelge ile, şeker ölçüm çubuklarının reçete karşılığında hasta tarafından temin edileceği ve şahıs adına fatura düzenleneceğinin duyurulduğu ayrıca uygulamada, şeker ölçüm çubuklarının reçete karşılığında sigortalı/hak sahibi tarafından temin edilmesinin ardından, İl SGK ödeme birimine başvurulacağı ve bu başvuru sırasında İl SGK Ödeme Birimine ibraz edilmesi gereken belgeler bildirilmişti.

SGK resmi internet sitesinde 14.01.2011 tarihinde yayınlanan “Şeker Ölçüm Çubukları Eczane Faturalarının Değerlendirilmesi Hakkında Duyuru” ile;

2011/5 sayılı Genelgenin uygulanması ile ilgili Kurum hak sahiplerinin mağdur olmaması amacıyla, yapılacak yeni bir düzenlemeye kadar şeker ölçüm çubuklarına ait eczane faturalarının karşılanmasını teminen Şahıs Ödemeleri Tıbbi Malzeme Provizyonu ekranında şeker ölçüm çubuğu (eczane fatura) seçeneği açıldığı,

Eczane faturalarının ilgili Müdürlüklerce kabul edilmesi, sisteme kaydının şeker ölçüm çubuğu (eczane fatura) seçeneğinin seçilerek yapılması hususunun uygun görüldüğü duyurulmuştur.
 
Şeker ölçüm çubukları için şahıs adına düzenlenmiş fatura bedellerinin geri ödenmesi sırasında İl SGK Ödeme Birimlerinde sorun yaşanmaması amacıyla, SGK yetkilileri ile tekrar görüşülmüş ve ilgi’de kayıtlı yazımızda “İl SGK Ödeme Birimine Başvuru Sırasında Gereken belgeler” bölümünün 3.maddesinde yer alan “(Eczacının reçetenin arkasına elle bedeli alınmıştır yazıp kaşelemesi yeterli olacaktır)” ibaresinin “(Eczacının faturanın arkasına elle bedeli alınmıştır yazıp kaşelemesi yeterli olacaktır)” şeklinde değiştirilmesinin,

5.maddesinden sonra gelen “Eczane tarafından şeker ölçüm çubuğunun temini sırasında, SUT’un 7.2.2 Maddesinin 1.Fıkrasında yer alan “Kurum (Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası) TİTUBB kayıt/bildirim işlemi tamamlanmış olmalıdır” hükmüne uygun olduğuna dikkat edilmesi önem taşımaktadır.” İbaresinin, “eczanelerin TİTUBB’a kayıtlı olmaları gerekmektedir” şeklinde yorumlanması nedeniyle, duyurudan çıkarılmasının uygun olacağı değerlendirilmiştir.

Buna göre şeker ölçüm çubuklarının reçete karşılığında sigortalı/hak sahibi tarafından temin edilmesinin ardından, İl SGK ödeme birimine başvuru sırasında ibraz edilmesi gereken belgeler şu şekildedir:

1) "Aslı gibidir" ifadeli rapor fotokopisi

SUT 6.1.1 C Maddesinin 8 inci fıkrası (8) (Değişik: 15/10/2010-27730/11 md. Yürürlük:30/10/2010) Kullanımı sağlık raporuna bağlı veya katılım payından muaf ilaç(lar) için düzenlenecek reçetelere ait rapor elektronik ortamda düzenlenmemiş ise aslı gibidir onayı yapılmış rapor fotokopisi, fatura ekinde Kuruma gönderilecektir. Aslı gibidir onayı; raporu düzenleyen sağlık kurumu veya reçeteyi düzenleyen hekim veya reçeteyi karşılayan eczacı tarafından yapılacaktır. Raporlar elektronik ortamda düzenlenmiş ise rapor fotokopisi Kuruma gönderilmeyecektir.

2) Reçete aslı (reçete aslının ibraz edilebilmesi için, şeker ölçüm çubuklarının ayrı reçetelendirilmesi gerekmektedir)