Duyuru Tarihi: 21.11.2007

 

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA,


Bilindiği üzere Maliye Bakanlığı ile Birliğimiz arasında 27.07.2007 tarihinde imzalanan protokol kapsamında Yeşil Kart sahibi hastaların tedavi ve ilaç giderlerini karşılamaya yönelik hükümler belirlenmiştir.

25.05.2007 tarih 26532 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanarak 15.06.2007 tarihi itibariyle yürürlüğe giren Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği’nin Kapsam bölümünde “3816 sayılı Kanun ile Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması ve Yeşil Kart Uygulaması Hakkında Yönetmelik hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla” ifadesi yer aldığından, şeker ölçüm çubuklarının Yeşil Kart sahibi hastalara verilme ilkeleri ve ödenme koşulu hakkında tereddüt oluşmuştur.

Konu hakkında Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü’nden bilgi istenmiş olup gelen cevabi yazı ekte iletilmektedir. Buna göre;

Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu’nun 31.01.2005 tarih, 1262 sayılı yazısı ile “Yeşil Kart sahibi hastaların kanun kapsamı dışında kalan ayakta tedavilerinde gerekli kolostomi torbası, oksijen konsantratörü, oksijen tüpü, solunum cihazları, şeker ölçüm cihazı gibi tıbbi araç ve cihaz bedellerinin ikamet ettikleri mahaldeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca karşılanacağı”nın belirtildiği,

8 Sıra Nolu Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği hükümlerini, 3816 sayılı Yasa ve uygulama yönetmeliği hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla, Yeşil Kart sahiplerine uygulandığından ve mevcut kanun ve uygulama yönetmeliği  kapsamında ayakta tedavilerde reçete edilen ilaç giderleri İl Sağlık Müdürlükleri’nce karşılandığından, şeker ölçüm çubuklarının bedelinin Yeşil Karttan karşılanamayacağı bildirilmektedir.

Bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulması için gereğini rica ederim.


                                                                                         Saygılarımla,

                                                                                  Ecz.Sertaç ÖZMEN
                                                     &nbs