Duyuru Tarihi: 27.11.2014

 

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

İlaç dağıtım kanalları ve ilaç şirketlerinin temsilcileri olan Türkiye İlaç Sanayi Derneği, Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği, İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası, Ecza Depocuları Derneği ve Tüm Eczacı Kooperatifleri Birliği, Türk Eczacıları Birliği’nin çağrısıyla ilk kez 23.09.2014 tarihinde TEB Merkez Heyeti Binası’nda bir araya geldi.

Çoğunluğu global bütçeden kaynaklanan sektör sorunlarının tartışıldığı toplantıda, bütçe görüşmelerine yönelik olarak ortak tutum almanın gerekliliği ve önümüzdeki dönem için bir ortak yol haritası belirlenmesi konuları görüşüldü.

Sektör bileşenleri, 01.10.2014 tarihinde yeniden bir araya gelerek TBMM’de sağlık bütçesinin görüşülmesinin en acil konu olduğu tespitinden hareketle altı kurumun imzacı olduğu ortak bir metin oluşturma kararı aldı.

Sayın Başbakan ve Ekonomi Koordinasyon Kurulunda ilgili Bakanlıklara gönderilen 18.11.2014 tarihli mektup metni yazımız ekinde yer almakta olup, bilgi edinilmesini saygılarımla rica ederim.

Uzm.Ecz. Harun KIZILAY
Genel Sekreter

Mektup metni