Duyuru Tarihi: 18.1.2008

 

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

İlgi: 03.01.2008 tarih 36.A.00.00139 sayılı yazımız

İlgi yazımız ile, T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Kısa Vadeli Sigortalar Daire Başkanlığı tarafından yayımlanan 2007/96 sayılı Genelgeye istinaden

- 01.01.2008 tarihinden itibaren, sağlık yardımlarına ilişkin işlemleri devredilen SSK tarafından yürütülen kişilerin sağlık kurum ve kuruluşlarına müracaatlarında nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, evlenme cüzdanı veya pasaportlarındaki T.C kimlik numarası üzerinden müstahaklık provizyonu alınacağı,

- Ancak daha önce sağlık karnesi verilmiş olanlardan T.C kimlik numaraları hatalı olanların provizyon işleminin 01.06.2008 tarihine kadar sigorta sicil/tahsis numarası ile sağlık karnesi seri numarası üzerinden sağlanacağı,

-01.06.2008 tarihinden sonra sağlık kurum ve kuruluşlarında müstahaklık provizyon işleminin yalnızca T.C kimlik numaraları üzerinden yapılacağı, bu nedenle, T.C kimlik numaralarının sisteme hatalı işlenmiş olması nedeniyle, T.C kimlik numarası üzerinden provizyon alınamayan kişilerin, 01.06.2008 tarihine kadar T.C kimlik numaralı nüfus cüzdanı veya nüfus müdürlüklerinden temin edecekleri T.C kimlik numaralarını devredilen Sigorta İl/Sigorta Müdürlükleri sağlık karnesi servislerine ulaştırmaları gerektiği duyurulmuştu.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından, Kurumun resmi internet sitesinde (www.sgk.gov.tr)  yayımlanan 17.01.2008 tarihli duyuru ile, Türk Eczacıları Birliği ile Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı arasında imzalanan 2007 yılı protokolünün 3.2.5 maddesinde “Sağlık yardımlarına ilişkin işlemleri devredilen SSK tarafından yürütülüp sağlık karnelerinin reçete sayfaları biten ve yenilenmeyenler için düzenlenen reçetelerin arkasına sağlık karnesi numarası yazılacaktır.” Hükmünün yer aldığı; ancak, giriş (aktivasyon) kaydı yapılıp 2007/96 sayılı Genelge doğrultusunda karne verilmeyen kişilerin müracaatında karne numarasının reçete arkasına yazılmasına imkan bulunmadığından SSK kapsamındaki sigortalılar ile, bakmakla yükümlü oldukları eş, çocuk, anne ve babalarının reçetelerinin arkasına karne numarası yazılması şartı aranmayacağı” duyurulmuştur.

Bilgilerinizi ve üyelerinize duyurulmasını rica ederim.

Saygılarımla,

Ecz.Hilmi ŞENER
Genel Sekreter

Eki:2

 


Sağlık Karnesi Uygulaması Hakkında Yazı
2007-96-Ek1 için tıklayınız