Duyuru Tarihi: 10.1.2011BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA


Birliğimize, E-Rapor uygulamaları ile ilgili olarak eczacı odaları ve meslektaşlarımız tarafından yapılan bildirimler doğrultusunda, sistemde yaşanan aksaklıklar Sosyal Güvenlik Kurumu’na aktarılmaya ve sorunların çözümlenmesi için görüşmeler yapılmaya devam etmektedir.

Bu kapsamda Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından, 06.01.2011 tarihinde, Kurumun internet sayfasında “E-Rapor Uygulaması” başlıklı bir duyuru yayınlanmıştır.  Duyuru ile yapılan düzenlemeler 10.01.2011 tarihinden itibaren uygulamaya alınacaktır.

Sağlık Hizmet Sunucuları tarafından ilaç temini için e-rapor düzenlenmesi esnasında uyulacak esaslar aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

1- Sistemde etkin maddeler için ilaç kullanım doz bilgilerinin girilebilmesi sağlanmıştır. Tedavi  şeması  istenen etkin maddelerde doz bilgilerinin girilmesi zorunlu olup, diğer etkin  maddelerde doz bilgilerinin girilmesinde zorunluluk bulunmamaktadır. Değişiklikler Medula  Web Servisleri Kullanım Kılavuzunun RaporEtkinMaddeDVO bölümünde yapılmıştır.
 
2- Reçete verilmiş veya verilmemiş E-Raporlarda reçetenin silinmesine gerek kalmadan etkin madde ve ICD 10 kodu eklenebilmesi  için, Medula Web Servisleri Kullanım Kılavuzu  İlaç Rapor Düzelt metodundan, IlacRaporDuzeltDVO da değişiklik yapılmıştır.

3- Listede NFC kodu bulunmayan etkin maddeler tüm formlar için kullanılacaktır.(NFC kodu bulunanlar ise sadece belirtilen form için kullanılacaktır.)

4-Etkin madde listesi (EK-1) ve E-RAPOR kapsamındaki etkin maddeler ile ilaçların eşleştirilmiş listesi (EK-2) güncellenerek ekte yayımlanmaktadır

Bilgilerinizi, e-rapor uygulamaları ile ilgili olarak üyelerinizin ve bölgenizde faaliyet gösteren sağlık hizmet sunucularının bilgilendirilmesini rica ederim.


Saygılarımla,
 

Ecz.Özgür ÖZEL
Genel Sekreter

 

 


SGK Başkanlığının E-Rapor uygulaması hakkında 06.01.2011 tarihli duyurusu için tıklayınız