Duyuru Tarihi: 19.1.2010

 

İlaçların kamu kurum ve kuruluşlarına fatura edilmesi sırasında uygulanan Kamu Kurum Iskontosu oranları, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından yayımlanan Sağlık Uygulama Tebliği Eki EK-2/D Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde, her ilacın karşısında kamu kurum ıskontosu sütununda belirtilmekte ve Kurum Provizyon Sistemi aracılığıyla uygulanmaktadır.


Birliğimiz tarafından, Sağlık Uygulama Tebliği Eki EK-2/D Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi, Sosyal Güvenlik Kurumu Provizyon Sistemi ve ilaçların depolardan temin koşullarını içeren listeler üzerinde yapılan çalışma sonucunda, 29.12.2009 tarihinde sitemizde bir LİSTE yayınlanmıştır.


Bu liste EK-2/D listede belirtilen, SGK provizyon sisteminde yer alan ve ecza depoları tarafında uygulanan kamu kurum ıskontosu arasında farklılık bulunan “Kamu Kurum Iskontosu Uygulamasında Farklılık Görülen İlaçlar Listesi”dir.


Ancak süreç içerisinde, SGK’nın yayınlamış olduğu listelerde değişiklik yapması, ayrıca 1 Ocak günü pek çok ilacın KKİ oranlarının değişmesi, ilaç firmalarının, ecza depolarının ve kooperatiflerin uygulama değişikliğine gitmeleri, düzeltme yapmaları sonucunda listenin güncellenmesi ihtiyacı doğmuştur.


Yazımız ekinde yayınlanan Liste A SGK’nın 31 Aralık günü yayınlamış olduğu güncel listedir. LİSTE B, ise SGK’nın güncellemiş olduğu liste üzerinden hazırlanmış olup; SGK Provizyon sisteminde hali hazırda görünen KKİ’ler ile ecza depoları ve kooperatiflerin uygulamış oldukları KKİ’ler arasında farklıkların bulunduğu ilaçların listesidir.

LİSTE B’nin

  • 1 inci sütununda SGK’nın yayınlamış olduğu KKİ oranı
  • 2 nci sütununda Provizyon sisteminde görünen ilgili ilacın KKİ oranı
  • 3., 4., 5., 6., 7. inci sütunlarda ise ecza depoları ve kooperatiflerin uygulamış oldukları KKİ oranları yer almaktadır.

Özetle, LİSTE A, SGK’nın yayınlamış olduğu KKİ listesi olup LİSTE B, KKİ oranlarında farklılık gösteren ilaçları içermektedir.
Buna göre, LİSTE B’de yer alan ilaçların depolardan temininde azami dikkat gösterilmesi gerekmektedir.


Listedeki farklılıkların giderilmesi için Birliğimiz tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu, ecza kooperatifleri, ecza depoları ile ilgili ilaç firmaları nezdinde gerekli resmi başvurular yapılmış olup, başvurularımız depolar, kooperatifler ve ilaç firmaları ile yapılan görüşmelerle de takip edilmektedir.


Üyelerimizin, listede yer alan ilaçların temini ile kamuya fatura edilmesi sırasında uygulanan KKİ oranlarındaki farklılık nedeniyle mağdur olmaması amacıyla, listede yer alan ilaçlar için;


— Çalıştıkları depoları konu hakkında uyarmaları,
— KKİ farklılığı üreticiden kaynaklanıyor ise, söz konusu ilaç yerine eşdeğerlerini tercih etmeleri
Önemlidir.

Diğer yandan, yazımız ekindeki LİSTE B’de yer almama