Duyuru Tarihi: 30.1.2012

 

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

21.01.2012 tarih ve 28180 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan SUT Değişikliğe Dair Tebliğ ile yapılan düzenlemeler kapsamında, Tebliğin 6.1.1.Ç- numaralı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir:

“(8) Hastanın tedavisinde ilk defa reçete edilecek ilaçlar (raporlu olsa dahi) en fazla 1 aylık doza kadar ödenir. Sonraki reçetelerde yazılacak ilaç miktarı için tebliğde yer alan genel veya özel düzenlemeler esas alınır. Bu ilaçların devam reçetelerindeki farklı farmasötik dozları da ilk tedavi olarak kabul edilir.”

28.01.2012 tarihinde yürürlüğe giren uygulama ile ilgili olarak, MEDULA Eczane Provizyon Sisteminde, aşağıda yer alan açıklama yayınlanmıştır:

“Sağlık Uygulama Tebliğinin 28 Ocak 2012 tarihinden itibaren geçerli 6.1.1.Ç maddesinin 8. fıkrasında belirtilen ilacın 1 aylık doz ile ödenmesi kuralı Medula Eczane uygulamasında hastanın almak istediği ilacı veya eşdeğerini son 1 ay içinde kullanmaması durumunda uygulanmaktadır.

Hastanın son 1 ay içinde almak istediği ilacı veya eşdeğerini kullanmış olduğu durumlarda (önceki aldığı ilacın bitiş tarihi üzerinden 1 ay geçmemesi durumunda) tebliğde yer alan genel veya özel düzenlemeler uygulanır."

Bilgilerinizi ve herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için 28.01.2012 tarihinden itibaren reçete karşılanması esnasında yukarıdaki hususa uygun işlem yapılması konusunda üyelerinizin ivedilikle bilgilendirilmesini saygılarımla rica ederim.

Uzm.Ecz.Harun KIZILAY
Genel Sekreter