Duyuru Tarihi: 19.11.2008


 

13 Kasım itibariyle, provizyon sisteminde reçete girişlerinde muayene ücretlerinin çıkmaması ile ilgili olarak Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü tarafından konuya açıklık getiren duyuru Kurum web sayfası üzerinden yayımlanmıştır;

Söz konusu duyuru şu şekildedir.

“Muayene Katılım ücreti reçetedeki ilaçların verilmesi anında, sağlık kuruluşunun provizyon esnasında aldığı Takip Numarası kullanılmak suretiyle, sigortalılar için eczane tarafından, Kurumumuzdan gelir ve aylık alanların da aylıklarından kesilmek suretiyle tahsil edilmektedir.

Gelir ve aylık alanlarla ilgili yanlış anlamaların önlenmesi ve Kurumumuza yapılan çeşitli geri bildirimlerin değerlendirilmesi neticesinde, uygulamada aşağıda belirtilen değişiklikler yapılmıştır.

Kurumumuzdan gelir ve aylık alanlar için, MEDULA ile çalışan sağlık kuruluşlarının provizyon sırasında aldıkları Takip Numarası yerine, Kurumumuza fatura ettikleri muayenelere ilişkin Takip Numaraları esas alınacaktır. Sigortalı çalışanlar açısından ise uygulamada değişiklik yapılmamış olup, yine provizyon esnasında alınan Takip Numarası kullanılmaktadır. Bu grupta yer alan kişiler adına mükerrer Takip Numarası alınmaması amacıyla da, 15 dakikadan önce ikinci bir Takip Numarası alınması sistem tarafından engellenmektedir.

Ayrıca 30 Ekim 2008 tarihinde yayımlanan duyurumuzda belirtildiği üzere, MEDULA Takip Numarasının kullanılmasındaki önem nedeniyle, işlem yapılmayan Takip Numaralarının silinmesi gerekmektedir.

Yukarıda açıklanan nedenle MEDULA üzerinden elektronik olarak bilgi gönderen sağlık kuruluşlarına ait reçetelerden Kurumumuzdan gelir ve aylık alanlara ilişkin bir kısmında, ilaçların verilmesi sırasında muayene katılım ücreti görülmeyecektir. Ancak bu durumdaki kişilere ait katılım ücreti işlemlerin Kurumumuza fatura edildiği tarihten sonraki reçetelerin verilmesi sırasında tahsil edilecektir.”

NOT: Birliğimize yapılan bildirimlerden, meslektaşlarımızın, provizyon sisteminde muayene ücreti çıkan reçeteler için de, görünen ücretin alınıp alınmayacağı konusunda belirsizlik yaşadığı tespit edilmiş olup,

Söz konusu duyuru gereğince, muayene ücretlerinin tahsili konusunda provizyon sisteminin temel alınması ve muayene ücreti çıkan reçeteler için, görünen muayene ücreti bedelinin hastadan tahsiline devam edilmesi gerekmektedir.