Duyuru Tarihi: 25.1.2010

Bilindiği gibi, Sağlık Uygulama Tebliğinin “6.6.1. Ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi katılım payı tahsili” başlıklı maddesinde yapılan düzenleme gereğince, sigortalı/hak sahibinin sağlık kuruluşlarındaki muayenelerine ilişkin muayene katkı payı, eczaneler tarafından tahsil edilmekte, Kurum tarafından eczanelere yapılan ödeme işlemlerinde, o fatura dönemindeki muayene ücretine ilişkin tutar, eczaneye yapılan ödeme tutarından kesilmektedir.

Eczanelere yapılan geri ödeme tutarlarında, Kurum tarafından uygulanan muayene ücreti kesintisinin ne kadar olacağının hesaplanması için, hazırlamış olduğumuz hesaplama tabloları A ve B grubu reçeteler için ayrı ayrı olmak üzere ekte yer almaktadır.

Üyelerimiz tarafından ekteki tablolar doldurularak, A ve B Grubu reçeteleri için kesilen muayene katılım payları öğrenilebilecektir.

Bunun İçin;

1.      SGK Ödemesi aldığınız aya ait döküm listelerinizi alınız.
2.     
Ekteki Hesaplama Tablosunda Gri renkli olan kutucuklara döküm listenizde yer alan değerleri giriniz.
3.     
Program, SGK tarafından tahsil edilen muayene ücreti tutarı otomatik olarak hesaplayacaktır.


A Grubu Reçeteler İçin Muayene Ücreti Hesaplama Tablosu        Excel
B Grubu Reçeteler İçin Muayene Ücreti Hesaplama Tablosu        Excel

        Excel        Excel