Duyuru Tarihi: 4.4.2015

 

Eczacılarımızın dikkatine ,

Geçtiğimiz Mart ayı içerisinde eczacılarımızın SGK alacaklarından büyük kesintiler yapılarak meslektaşlarımızın mağduriyetine yol açacak kesintiler otomatik olarak yapılmış ve girişimlerimiz sonucunda bu kesintiler eczacıların prim hesaplarına fazla ödeme şeklinde geri tahakkuk ettirilmişti. 

SGK tarafından, müfettiş incelemesini gerekçe göstererek, 2013-2014 Eylül döneminde Bağ-Kur'luların yanlarında çalıştırdıkları işçilere ödedikleri primden daha az prim ödediklerinin tespit edildiği iddiasıyla binlerce meslektaşımızdan herhangi bir tebligat yapmadan kesinti yapılmıştı. Kesinti gerekçesi olarak 5510 sayılı "Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu"nun 80inci maddesini ikinci fıkrasında bulunan hüküm gösterilmişti. Ayrıca 2008-2013 yılları arasında henüz bir işlem yapılmadığı, en kısa sürede o tarihlerin de kontrol edileceği ve buradan da kesintilerin daha sonra yapılacağı tarafımıza bildirilmişti.

Bu durumun eczacılarımız aleyhinde ciddi ödeme sorunlarına neden olacağı değerlendirilmiş ve Merkez Heyeti olarak tarafımızca yoğun görüşmeler yapılmıştır. Öncelikle bu ödemenin durdurulması sağlanmış ve geri ödenmesi için SGK tarafından İl Müdürlüklerine talimat veren bir Genelge yayımlanması temin edilmiştir.

Soruna kalıcı çözüm bulunması amacıyla eczacı milletvekillerimizin de katkısıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sn. Faruk ÇELİK ile görüşülerek, kanun değişikliği teklifimiz sunulmuştur.

03.04.2015 tarihinde TBMM Genel Kuruluna gelmiş olan İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Kanun ile Diğer Bazı Kanun ve KHK'lerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının görüşüldüğü bu süreçte eczacıların bu yükten kurtarılması için yoğun çaba sarfedilmiştir 

Bu çabanın sonucunda 04.04.2015 Cumartesi saat 01.45'de bizzat Sayın Bakan tarafından verilen yeni madde ihdası önergesiyle;

Eczacılarımızın (dolayısıyla tüm BağKur'luların) prim ödeme farkı gibi büyük maddi bir sorunla karşılaşmaması için kanunun ilgili bölümü iptal edilmiştir.

Tüm meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ
MERKEZ HEYETİ

Kanun değişikliği önergesi için tıklayınız.