Duyuru Tarihi: 26.6.2009

 

Bilindiği gibi, Türk Eczacıları Birliği ile Sosyal Güvenlik Kurumu arasında imzalanarak 01.02.2009 tarihinde yürürlüğe giren 2009 Yılı Eczane Protokolü, belirli aralıklarla karşılıklı gözden geçirme sürecine olanak tanımaktaydı. Protokol’ün 10.1 numaralı maddesine dayanarak yapılan ilk üç aylık gözden geçirme süreci tamamlandı ve Protokol revizyonu niteliğinde EK PROTOKOL 23.06.2009 tarihinde imzalandı.

Önceki yıllarda, yapılan protokol revizyonlarının, üyelerimiz tarafından Kurum Taşra Teşkilatı ile imzalanan sözleşmelere ek olarak eczacı tarafından imzalanacak bir metin ile yürürlüğe girmesi gerekiyordu. 2009 Yılı SGK Protokolünün 7.1 Maddesinde yapılan düzenleme gereğince, sözleşmeli eczacılar, yapılan protokol revizyonundan, herhangi bir ek belge imzalamak zorunda kalmaksızın yararlanabilecektir. 

Ek Protokol’de yapılan düzenleme ile,

Sıralı dağıtım uygulamasını düzenleyen 3.7 maddesinin, yeniden, 2008 Yılı Protokolü ile belirlenen doğrultuda uygulanmaya başlaması sağlandı. Sağladığı kamu yararı, ilaç suiistimalinin engellenmesi ve meslek uygulamalarında etik bozulmanın önüne geçmesi açısından çok büyük öneme sahip olan bu madde, önceki şekliyle uygulamaya geçilecek. Böylece, maddenin Kurum tarafından tek taraflı olarak iptal edilmesinden önceki dönemde olduğu gibi, bu reçeteler Türk Eczacıları Birliği ve Kurum tarafından belirlenen usule göre eczanelerden dönüşümlü olarak karşılanacak ve Kurum tarafından ödenmesi için ilgili Bölge Eczacı Odasının onayı aranacaktır.

Protokol uygulamalarında, sorun yaşanan ve üyelerimiz açısından mağduriyet yaratan maddeler üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde,

- 3.Uygulanacak Esaslar başlıklı bölümünün 3.7 Maddesinde,
- 6.Sözleşmenin Feshi ve Cezai Şartlar Başlıklı bölümünün 6.3.7; 6.3.9; 6.3.21; 6.3.23; 6.7; 6.10 ve 6.15 maddelerinde düzenleme yapıldı.

Ek Protokol metni ekli dosyada yer almakta olup; bu protokol ile yapılan düzenlemeler şu şekildedir:

3-UYGULANACAK USUL VE ESASLAR:

3.7 maddesi aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

Aşağıda belirtilen reçeteler Türk Eczacıları Birliği ve Kurum tarafından belirlenen usule göre eczanelerden dönüşümlü olarak karşılanacak ve ilgili Bölge Eczacı Odasınca onaylanacaktır.
a-Mor ve Turuncu reçeteye yazılması zorunlu olan ilaçların yer aldığı reçeteler,
b-İşyeri Hekimi tarafından yazılan reçeteler,
c-Eritropoietin ve darbepoetin preparatlarını ihtiva eden reçeteler,
d-Diyaliz solüsyonlarını ihtiva eden reçeteler,
e-Eczacı Odalarınca dağıtım protokolü yapılan ünitelerdeki yatan hasta reçeteleri,
f- 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu hükümlerine göre korunma, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinden ücretsiz faydalanan kişilere ait reçeteler,
g- Eczane olmayan yerleşim bölgelerinde, sigortalı ve hak sahiplerine ait reçeteler.
Usule ilişkin olarak aşağıdaki hususlara riayet edilecektir:
1-Sisteme katılmak isteyen eczaneler arasındaki sıralama kura ile belirlenecektir. Yeni protokol imzalayan eczaneler listenin sonuna müracaat sırasıyla ek