Duyuru Tarihi: 6.4.2015

 

SGK PROTOKOLÜ ÇALIŞTAYI
SONUÇ BİLDİRGESİ
3-4 NİSAN 2015 / ANKARA

Sosyal Güvenlik Kurumu ile Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Temin Protokolü’nün süresinin 30 Haziran 2015 tarihinde bitmesi nedeniyle, söz konusu Protokol’de yaşanan sorunlar ve yeni protokol sürecinden beklentilerimiz, Ankara’da eczacı odalarımızın başkan ve yöneticilerinin katıldığı 2 günlük bir çalıştayla etraflıca değerlendirildi.

Çalıştay’da yapılan değerlendirmeler neticesinde;

- Protokol’de ilaç temin hizmetlerini zayıflatan ve bazı noktalarda oluşan tereddütleri ortadan kaldıracak düzenlemelere ihtiyaç duyulduğu,

- Sözleşme fesihleri ve cezai şartların gözden geçirilmesi gerektiği vurgulandı.

Diğer taraftan;

- Geçtiğimiz yıllar içinde ilaç fiyat düşüşleri ve ilaç alım koşullarının değişmesine bağlı olarak, eczane ekonomilerindeki daralmanın artık sürdürülemez olduğunun ve;

- 73.500 kişiye iş sağlayan ve toplam 240.000 kişinin geçim kapısı olan eczanelerin yüzde 65’e yakınının son derece düşük cirolarla, adeta masraflarını karşılamak üzere çalışmaya devam etmesinin düşünülemez olduğunun altı çizildi.

Bu tespitlerden hareket eden Çalıştayımız;

- Bu Protokol döneminde eczacının kan kaybını durdurmak için acil önlem alınması gerektiği konusunda tamamen hemfikirdir.

- Önümüzdeki süreçten odalarımız ve üyelerimizle birlikte kazanım elde etmek konusunda iradesi tamdır.

Tüm eczacı odalarımız ve Merkez Heyetimiz bu süreci tam bir bütünlük içinde yürütecek ve mutlaka eczacı lehine belirli bir yol almış olarak bu Protokol sürecinden çıkacaktır.

Kamuoyuna saygılarımızla duyuruyoruz.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ
MERKEZ HEYETİ