Duyuru Tarihi: 23.3.2015

 

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

Bilindiği üzere, Birliğimiz ile SGK Başkanlığı arasında 01.02.2012 tarihinde imzalanmış olan Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokol, 30.06.2015 tarihinde sona erecektir.

Yeni dönemde yapılacak olan Protokol görüşmelerine ışık tutması amacıyla sözleşme ile ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu'na meslektaşlarımızca açılan tüm davalara ilişkin ihtiyati tedbir kararlarının, mahkeme kararlarının ve var ise Yargıtay kararlarının meslektaşlarımız aracılığıyla Odanıza iletilmesi, Odanız tarafından da Birliğimize gönderilmesi büyük önem taşımaktadır.

Bu sebeple konunun üyelerinize duyurulması ve ilgili kararların 13 Nisan 2015 Pazartesi mesai bitimine kadar yazılı olarak Birliğimize gönderilmesini saygılarımla rica ederim.

Uzm.Ecz.Harun KIZILAY 
Genel Sekreter