Duyuru Tarihi: 27.8.2010


BÖLGE ECZACI ODASI

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

Türk Eczacıları Birliği ile Sosyal Güvenlik Kurumu arasında imzalanarak 01.02.2009 tarihinde yürürlüğe giren 2009 Yılı Eczane Protokolünün 10.1 numaralı maddesine istinaden, Protokol revizyonu niteliğinde EK PROTOKOL 23.06.2009 tarihinde imzalanmıştır.

Ek Protokol’de yapılan düzenleme ile,

Sıralı dağıtım uygulamasını düzenleyen 3.7 maddesinin, yeniden, 2008 Yılı Protokolü ile belirlenen doğrultuda uygulanmaya başlaması sağlanmıştır. Sağladığı kamu yararı, ilaç suiistimalinin engellenmesi ve meslek uygulamalarında etik bozulmanın önüne geçmesi açısından çok büyük öneme sahip olan bu madde, önceki şekliyle uygulamaya geçilmiştir. Böylece, maddenin Kurum tarafından tek taraflı olarak iptal edilmesinden önceki dönemde olduğu gibi, bu reçeteler Türk Eczacıları Birliği ve Kurum tarafından belirlenen usule göre eczanelerden dönüşümlü olarak karşılanmakta ve Kurum tarafından ödenmesi için ilgili Bölge Eczacı Odasının onayı aranmaktadır.

Ek Protokolün İmzalanması ile yürürlüğe giren 3.7 maddesi aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir:

“Aşağıda belirtilen reçeteler Türk Eczacıları Birliği ve Kurum tarafından belirlenen usule göre eczanelerden dönüşümlü olarak karşılanacak ve ilgili Bölge Eczacı Odasınca onaylanacaktır.

a-Mor ve Turuncu reçeteye yazılması zorunlu olan ilaçların yer aldığı reçeteler,

b-İşyeri Hekimi tarafından yazılan reçeteler,

c-Eritropoietin ve darbepoetin preparatlarını ihtiva eden reçeteler,

d-Diyaliz solüsyonlarını ihtiva eden reçeteler,

e-Eczacı Odalarınca dağıtım protokolü yapılan ünitelerdeki yatan hasta reçeteleri,

f- 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu hükümlerine göre korunma, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinden ücretsiz faydalanan kişilere ait reçeteler,