Duyuru Tarihi: 30.9.2015

 

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA
 
Bilindiği üzere Sosyal Güvenlik Kurumu ile Birliğimiz arasından imzalanan "Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokol" ün 7. 1.maddesi "Kurumla eczane arasında bu protokol esaslarına göre sonraki her yılın Nisan ayında sözleşme yenilenecektir…" şeklinde düzenlenmiştir.
 
Ancak, Kurum ile Birliğimiz arasında devam eden Protokol revizyon görüşmelerinin öngörülen süre içerisinde tamamlanması mümkün görünmemekte olduğundan; vatandaşlarımızın ilaç temininde herhangi bir sorun yaşamaması ve Kurum ile sözleşmeli eczanelerin ilaç temini ve geri ödemelerde hukuki bir sorunla karşılaşmamaları amacıyla Birliğimiz tarafından ek protokolün yürürlük süresinin 31.12.2015 tarihine kadar uzatılması talep edilmiştir.
 
Bilgilerinizi ve ilgili hususların tüm üyelerinize duyurulmasını saygılarımla rica ederim.
 
Dr. Ecz. Harun KIZILAY
Genel Sekreter