Duyuru Tarihi: 30.4.2014

 

BÖLGE ECZACI ODASI

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

Bilindiği üzere Sosyal Güvenlik Kurumu ile Birliğimiz arasından imzalanan "Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokol" ün 7. 1.maddesi "Kurumla eczane arasında bu protokol esaslarına göre sonraki her yılın Nisan ayında sözleşme yenilenecektir…" şeklinde düzenlenmiştir.

Ancak Kurum ile Birliğimiz arasında yapılmakta olan Protokol revizyon görüşmelerinin henüz sonuçlandırılamamış olmasından dolayı, eczanelerimizin sözleşme yenileme işlemlerini 30 Nisan 2014 tarihine kadar tamamlaması mümkün görünmediğinden bu sürenin 30 Mayıs 2014 tarihine kadar ertelenmesi talebimiz Kurum Başkanlığına iletilmiştir.

SGK Başkanlığı GSS Genel Müdürlüğü Sağlık Hizmeti Sözleşme ve Uygulamaları Daire Başkanlığı tarafından gönderilen ve ekte bir örneği yer alan yazı ile, sözleşme yenileme süresinin 30 Mayıs 2014 Cuma günü mesai bitimine kadar ertelenmesinin uygun görüldüğü bildirilmektedir.

Bunun yanı sıra;

-Sözleşme yenilemesini takiben ıskonto oranı değişen eczaneler nedeniyle oluşabilecek Kurum zararını bertaraf edecek şekilde Kurum taşra teşkilatınca gerekli işlemlerin yapılmasının uygun görüldüğü belirtilmekte,

- Protokolün 3.4 Maddesi uyarınca eczanelerin Kuruma yapacağı indirim oranı eczanelerin bir önceki yıl satış hasılatına göre belirlenmekte ve bu oran sözleşmede imza altına alınmakta olduğundan, 01.04.2014 tarihinden itibaren karşılanan reçetelerin yeni indirim oranı ile sisteme kaydedildiği belirtilerek; ancak sözleşmeler yenilenmediği için bu beyanların doğruluğu henüz kontrol edilemediğinden, Nisan 2014 dönemine ait faturaların kesilmemiş olması nedeniyle, bu alanda mağduriyet yaşanmaması için, eczanelerce beyan edilen satış hasılatı ve indirim oranlarının, protokol eki EK-4 Eczane Bilgi Formu ile karşılaştırılarak bir kez daha gözden geçirilmesinin sağlanması bildirilmektedir.

Bilgilerinizi ve ilgili hususların tüm üyelerinize duyurulmasını saygılarımla rica ederim.            

Uzm.Ecz.Harun KIZILAY
Genel Sekreter

 

Ek: Kurum yazısı (1 sayfa)