Duyuru Tarihi: 22.10.2010


BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 11.06.2010 tarihinde eczacıların hesaplarına aktarılmış olan katılım payı ödemelerinde yaşanan eksiklikler hakkında Odalarımız ve eczacılarımız tarafından Birliğimize bildirimler yapılması üzerine, Birliğimiz tarafından konu hakkında başta SGK GSS Genel Müdürlüğü İlaç ve Eczacılık Daire Başkanlığı olmak üzere Bütçe ve Muhasebe Daire Başkanlığı ile Teknoloji ve İş Geliştirme Daire Başkanlıklarına birçok defa yazılı ve sözlü başvurular yapılmıştı.

Bunun üzerine Kurumdan söz konusu kesintinin 2007 yılından kalan muayene ücretlerinin kesilmesi sonrasında ortaya çıktığı bilgisi alınmış, ardından Birliğimizce yapılan araştırmalarda bu kesintilerin tüm bölgelerdeki eczacılardan eksik alınan muayene ücretlerine uygulanan faiz sonucunda oluştuğu anlaşılmıştı.

Eczacıların hiçbir kusuru olmaksızın, zamanında kesilmeyen muayene ücretlerine uygulanan faiz ile oluşan kesintilerden dolayı yaşamış oldukları mağduriyetin önlenmesi amacıyla, konu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Ömer Dinçer’e sunulan bir rapor ile aktarılmıştı.

Ardından konu hakkında Kurum tarafından Birliğimize gönderilen 20.09.2010 tarih ve B.13.2.SGK.0.11.03.00-3387-9499338 sayılı yazıda, Muhasebeye aktarım verisini hazırlayan programdaki teknik bir sorun nedeniyle, 15.06.2007 tarihi öncesine ait SSK (Devredilen) eczane faturalarının bir kısmının muhasebe sistemine aktarımında muayene katılım bedellerinin eksik bildirilmesi sebebiyle eczaneler tarafından sigortalılardan tahsil edilen muayene katılım paylarının eczanelerin bu dönemlerdeki alacaklarından mahsup edilmediği, bu bedellerin ise eczanelerin cari alacaklarına yansıtıldığı bildirilmiştir.

Ayrıca SGK Strateji Geliştirme Başkanlığı Bütçe Muhasebe Daire Başkanlığı’nın Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerine gönderdiği 30.09.2010 tarih ve 14970252 sayılı yazı ile,

Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü’nün 13.05.2010 tarihinde 7632407 sayılı yazısında, GSS sistemi ile MOSİP sistemi arasındaki tutar farklılıklarına ait 15.06.2007 öncesi SSK (Devredilen) eczane faturalarının bir kısmının muayene katılım payı bedellerinin eksik bildirilmesinden bahisle, eczanelere ait borç bilgilerini gösterir listenin elektronik posta ile 17 Mayıs 2010 tarihinde ünitelere gönderildiği belirtilerek,

Eczanelerden yapılacak kesintilerin herhangi bir faiz kesintisi yapılmamasını teminen, harcama birimleri tarafından MOSİP Sistemindeki Kişi Blokeleri formundan girilmesi gerektiği, anılan kesintileri Kişi Borçları menüsünden girerek eczane ödemelerinden kesen birimlerin, yapılan kesintiye karşılık gelen faiz miktarlarını gelirlerden red ve iade yaparak, kalan kişi borcu tutarını tenkis edecekleri bilgisi verilmiştir.

Buna göre, eczanelerden muayene ücretlerinin geçmişe dönük olarak faizi ile birlikte alınmaması gerektiğinin bildirildiği Strateji Daire Başkanlığı yazışmaları, yazımız ekinde tarafınıza gönderilmekte olup, bundan önce ve bundan sonrasında muayene ücreti kesintilerine faiz uygulanması durumu ile karşılaşılması halinde söz konusu yazışmaların Bölgenizdeki SGK İl Müdürlüklerine hatırlatılması hususunda bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasını rica ederim.