Duyuru Tarihi: 14.10.2009

 

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA


T.C.Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü İlaç ve Tıbbi Mevzuatı Daire Başkanlığı tarafından yayımlanan 12.10.2009 tarih, 2009/120 Sayılı Genelge ile,

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 63. ve 72. Maddeleri gereği oluşturulan Ödeme Komisyonunun, 2009/2. dönem çalışmalarını tamamlamış olduğu ve alınan kararlar ile SUT  güncellemesine ilişkin çalışmalar sonucu SUT ve Eklerinde yapılan değişiklik ve düzenlemeler duyurulmuştur.

İlgili Genelge ile,

A) Sağlık Uygulama Tebliğinin 12.7 Maddesinin
1) 12.7.3 Aşı ve serum temini uygulaması,
2) 12.7.14 Kanser ilaçları verilme ilkeleri,
3) 12.7.17 Osteoporozda ilaç kullanım ilkeleri,
4) 12.7.25 Antiepileptik ilaçların kullanım ilkeleri,
5) 12.7.27 Faktör ve diğer kan ürünlerinin reçete edilme ilkeleri,
6) 12.7.30 Pulmoner hipertansiyonda ıloprost trometamol (inhaler formu) ve bosentanın kullanım ilkeleri başlıklı maddelerinde,

B) Sağlık Uygulama Tebliği Eki
1) Hasta Katılım Payından Muaf İlaçlar Listesi EK-2 Listesinde,
2) Sistemik Antimikrobik ve Diğer İlaçların Reçeteleme Kuralları EK-2/A Listesinde,
3) Sadece Yatan Hastalarda Kullanımı Halinde Bedelleri Ödenecek İlaçlar Listesi EK-2/B Listesinde,
4) Ayakta Tedavide Sağlık Raporu (Uzman Hekim Raporu/Sağlık Kurulu Raporu) İle Verilebilecek İlaçlar Listesi EK-2/C Listesinde,
5) Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi EK-2/D Listesinde,

C) Sağlık Uygulama Tebliğinin 14.2 Eşdeğer İlaç Uygulaması Maddesinde

değişiklik ve düzenlemeler yapılmıştır.

Genelge, yayımı (12.10.2009) tarihi itibariyle 5 iş günü sonra, 20.10.2009 tarihi itibariyle, Genelge Ekleri: 5,6,7 ve 8 ise 30 gün sonra yürürlüğe girecektir.

Bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasını rica ederim.

Saygılarımla,


Ecz.Özgür ÖZEL
Genel Sekreter

Ek: SGK’nın 12.10.2009 tarih ve 2009/120 sayılı Genelgesi


2009/120 sayılı Genelge