Duyuru Tarihi: 22.3.2011

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından www.sgk.gov.tr de “AYAKTA TEDAVİDE HEKİM VE DİŞ HEKİMİ MUAYENESİ KATILIM PAYI ALINMAYACAK KRONİK HASTALIKLAR İLE İLGİLİ DUYURU” yayınlanmıştır.

Kurum tarafından, duyuru ekinde yer alan güncel “Ayakta Tedavide Hekim ve Diş Hekimi Muayenesi Katılım Payı Alınmayacak Kronik Hastalıklar Listesi”ne göre işlem yapılacak olup, bu listede yer alan tanılar için SUT’un “8. Sağlık Raporlarının Düzenlenmesi” başlıklı maddesi kapsamında düzenlenen sağlık raporları geçerli olacaktır.

Duyuruda, listede yer alan tanılarda geçerli olmak üzere ilgili branşa sağlık raporu ile başvurularda muayene katılım payı alınmayacağı bildirilmiştir.

Tüm meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ


SGK tarafından yayınlanan Ayakta Tedavide Hekim ve Dişhekimi Muayenesi Katılım Payı Alınmayacak Kronik Hastalıklar ile İlgili Duyuru için tıklayınız