Duyuru Tarihi: 9.2.2011


BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

Birliğimize MEDULA-Reçete Provizyon Sistemine raporlu reçete kaydedilmesi esnasında, rapor işlemleri ekranında, girişi yapılan tanılar ile ICD-10 kodlarının uyuşmaması nedeniyle yaşanan sıkıntılar hakkında bildirimler ulaşmıştır.

Birliğimiz tarafından, MEDULA-Reçete Provizyon Sisteminde “Rapor Teşhis Parametreleri” başlığı altında yer alan tanıların hangi ICD-10 kodları ile eşleştiğinin Sisteme tanıtılmasının reçete girişleri esnasında kolaylık sağlayacağı konusunda Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvuruda bulunulmuştur.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından, 27.01.2011 tarihinde, Kurumun internet sayfasında “ICD-10 Kodları ile Eşleştirilen Taslak Hasta Katılım Payından Muaf İlaçlar Listesi” başlıklı bir duyuru yayınlanmıştır. 

Duyuru ile;

“Hastalıkların Uluslararası  Sınıflaması” tanımındaki  ICD yapılanmasının uygun kullanımını ve uygulamada birlikteliği sağlayabilmek amacıyla Sağlık Uygulama Tebliği eki “Hasta Katılım Payından Muaf  İlaçlar Listesi” Ek-2 de yer alan tanıların,  ICD-10 kodları ile eşleştirilerek bir taslak Ek-2 listesi hazırlandığı,

ICD-10 kodları ile eşleştirilen taslak  “Hasta Katılım Payından Muaf  İlaçlar Listesi”nin incelenerek, görüşlerin 11.02.2011 tarihine kadar  İlaç ve Eczacılık Daire  Başkanlığının  gssilaceczacilik@sgk.gov.tr elektronik posta adresine gönderilmesi, yazılı olarak başvuru yapılmaması gerektiği duyurulmuştur.

Taslak hakkında görüşler, Birliğimiz bünyesinde toplanarak Sosyal Güvenlik Kurumu’na iletileceğinden “Hasta Katılım Payından Muaf  İlaçlar Listesi” Ek-2 de yer alan tanılar ile ICD-10 kodlarının eşleştirildiği taslağın incelenerek görüşlerinizin 09.02.2011 Çarşamba günü mesai bitimine kadar eyavuz@teb.org.tr ve teb@teb.org.tr adresine gönderilmesini rica ederim.


Saygılarımla,
 
Ecz.Özgür ÖZEL
Genel SekreterSGK tarafından yayınlanan ICD-10 kodları ile eşleştirilen taslak "Hasta Katılım Payından Muaf İlaçlar Listesi (Ek-2)" için tıklayınız