Duyuru Tarihi: 25.12.2009Türk Eczacıları Birliği ,  T. C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından yayımlanan 12.10.2009 tarih, 2009/120 sayılı genelge kapsamında bazı düzenlemeler ile ilgili olarak  İl Müdürlüklerince farklı uygulamalar ve yorumlamalar yapılması nedeniyle söz konusu genelge ile ilgili olarak SGK Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü İlaç ve Tıbbi Malzeme Mevzuatı Daire Başkanlığı’ndan bilgi istemiştir.

 SGK Genel Sağlık Sigortası Genel müdürlüğü İlaç ve Tıbbi Malzeme Mevzuatı Daire Başkanlığı tarafından gönderilen ekteki yazı ile;

 

1-    Genelgenin 13. maddesinde yer alan, maddenin yürürlülük tarihinden önce düzenlenen raporların süresinin sonuna kadar geçerli olduğu belirtilmiş bulunduğundan ve bu raporların , raporun düzenlendiği tarihte geçerli olan kriterlere göre düzenlenmiş olması koşulu ile süresinin sonuna kadar geçerli olması gerektiğinden, bu hastalar için eski raporlara dayanılarak reçete düzenlendiği takdirde, yeni düzenleme ile kriterlerin aranmayacağı,

 

2-    Genelgenin 4. maddesinde yer alan, kalsitonin içeren ilaçları kullanan hastaların raporlarının, raporun düzenlendiği tarihte uygulanan koşullara uygun olmak şartıyla geçerli olacağı, ancak ilaçların reçeteye uzman hekimler tarafından yazılacağı,

 

3-