Duyuru Tarihi: 17.10.2009

 

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayımlanan 2009/120 Sayılı Genelge ile yapılan düzenleme ve değişiklikleri içeren ve 15.10.2009 tarih 36.A.00.007376 sayılı yazımız ekinde Bölge Eczacı Odalarına gönderilen çalışma ektedir.

 


2009/120 Sayılı Genelge Üzerinde Yapılan Çalışma        Word
Ek-5: Ek-2/D Listede ACE İnhibitörlerine İlişkin Düzenlemeler        Excel
Ek-6: Ek-2/D Listede Anjiotensin Res.Blokörlerine İlişkin Düzenlemeler        Excel
Ek-7: Ek-2/D Listede Bifosfanatlar Grubuna İlişkin Düzenlemeler        Excel
Ek-8: Ek:2/D Listede Proton Pompa İnhibitörü Grubuna İlişkin Düzenlemeler        Excel