Duyuru Tarihi: 24.11.2015

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA

SGK tarafından 23.11.2015 tarihinde yayınlanan "Sağlık Uygulama Tebliği Hakkında" konulu Duyuruda;

Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) eki "Sadece Yatarak Tedavilerde Kullanımı Halinde Bedelleri Ödenecek İlaçlar Listesi"nde (EK-4/G) yer alan ilaçların (anestezikler dâhil) sağlık kurum ve kuruluşlarında yatarak tedavilerde (tedavi türü yatarak/günübirlik tedavi olanlar) kullanılması halinde bedelleri Kurumca karşılanacağı;

"Hastanelerce Temini Zorunlu Kemoterapi İlaçları Listesi"nde (EK-4/H) yer alan ilaçlar da bu kapsamda değerlendirildiği;

Sağlık Bakanlığı endikasyon dışı ilaç kullanımı onayı veya herhangi bir başka nedenle EK-4/G listesinde yer alan ilaçların Kurumla sözleşmeli eczanelerce karşılanmasının Sağlık Uygulama Tebliğinin 4.1.2 nci maddesinin yatarak tedavilerde reçetelerin düzenlenmesi hükümlerine tabi olarak değerlendirildiği;

Sağlık Uygulama Tebliğinin 2.1.2.B maddesinin 1 inci fıkrasının (d) bendinde yer alan "Kan ürünleri"nin yatarak tedavilerde kullanılması halinde Kurumla sözleşmeli/protokollü sağlık kurum ve kuruluşları tarafından temininin zorunlu olduğu;

Ancak "Sadece Yatarak Tedavilerde Kullanımı Halinde Bedelleri Ödenecek İlaçlar Listesi"nde (EK-4/G) yer almayan "kan ürünleri"nin tedavi türü "ayakta tedavi" olan genel sağlık sigortalılarına düzenlenen reçetelerinin SUT'un 4.1.1 inci ve 4.2.27 nci maddeleri hükümleri doğrultusunda Kurumla sözleşmeli eczanelerce karşılanmasının mümkün olduğu belirtilmektedir.

Kurum yetkilileri ile yapılan şifahi görüşmede söz konusu duyurunun Ek-4/G listesinde yer almayan faktör ilaçları gibi kan ürünü reçetelerinin ayaktan raporlu olarak karşılanıp karşılanmayacağı konusunda bazı illerde yaşanan uygulama farklılığını gidermek amacıyla yapıldığı bilgisi alınmıştır.

Bilgilerinizi ve konunun tüm üyelerinize duyurulması hususunu saygılarımla rica ederim.

Dr. Ecz. Harun KIZILAY
Genel Sekreter

Kurum yazısı için tıklayınız.