Duyuru Tarihi: 8.6.2009

 

Değerli meslektaşlarımız,

“Sosyal Güvenlik Kurumu Provizyon Sisteminde “Eşdeğer İlaç” Uygulamasıyla İlgili Problem” başlığı ile 30.04.2009 tarihinde web sitemizde sizlerle paylaştığımız  “eşdeğer olmayan bazı ilaçların Provizyon Sisteminde eşdeğer ilaçmış gibi değerlendirilmesi” hakkında;

Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi ve Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nden çok değerli hocalarımızın bilimsel görüşleri eşliğinde SGK’ya yaptığımız yazılı başvurumuz ekte bilgilerinize sunulmaktadır.

Konu hakkındaki tüm gelişmeler web sayfamız aracılığıyla üyelerimize duyurulacaktır.

Saygılarımla

Ecz.Özgür ÖZEL
Genel Sekreter

 

36.B.01.02.5802
05.06.2009

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
GENEL SAĞLIK SİGORTASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
İLAÇ VE TIBBİ MALZEME MEVZUATI DAİRE BAŞKANLIĞI’NA
ANKARA


Kurumunuz tarafından, konuyla ilgili herhangi bir resmi açıklama yapmaksızın, SUT hükümlerinde yer almadığı halde Provizyon Sistemi vasıtasıyla hayata geçirilen; “birbirleriyle hiçbir şekilde eşdeğer olmayan bazı ilaçların Provizyon Sisteminde eşdeğer ilaçmış gibi değerlendirilmesi” uygulaması hakkında:

Türk Eczacıları Birliği olarak; kendi aralarında aynı tedavi grubunda yer alan müstahzarların, eşdeğer ilaç gibi kabul edilerek yapılan bu sınıflandırmanın tedavi protokollerini yanlış yönlendireceği ve bilimsel olarak kabul edilemez olduğu kanaatindeyiz.

“Eşdeğer ilaç” tanımlamasına uymayan, meslektaşlarımız arasında ciddi tereddütlere yol açan, hastalarımızın tedavilerini aksatan ve Sağlık sisteminin tüm halkalarını olumsuz yönde etkileyecek bu uygulama hakkında; mesleğimizin bilimsel olarak tartışmasız en yetkin birimleri olan Eczacılık Fakültelerimizden görüş ve yorumları  talep edilmiştir. Bu görüşlerin; mesleğimizi ve meslektaşlarımızı ilgilendiren konularda, karar verme aşamasında değerlendirilmesi gereken en önemli kriterlerden biri olduğu kanaatindeyiz.

Konunun, Birliğimiz ve meslektaşlarımız açısından büyük önem taşıyan ve ekte tarafınıza sunduğumuz bilimsel görüşler çerçevesinde tekrar değerlendirilmesi hususunda gereğini bilgilerinize arz ederim.

Saygılarımla

Ecz.Özgür ÖZEL
Genel Sekreter


EK   1) T.C. Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanlığı görüş yazısı (9 sayfa)
      2) T.C. Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanlığı görüş yazısı (2 sayfa)

Görüş Yazıları için...