Duyuru Tarihi: 27.7.2009

 

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA,


Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından, konuyla ilgili herhangi bir resmi açıklama yapmaksızın, SUT hükümlerinde yer almadığı halde Provizyon Sistemi vasıtasıyla hayata geçirilen; “birbirleriyle hiçbir şekilde eşdeğer olmayan bazı ilaçların Provizyon Sisteminde eşdeğer ilaçmış gibi değerlendirilmesi” uygulaması hakkında:

Türk Eczacıları Birliği olarak; kendi aralarında aynı tedavi grubunda yer alan müstahzarların, eşdeğer ilaç gibi kabul edilerek yapılan bu sınıflandırmanın tedavi protokollerini yanlış yönlendireceği ve bilimsel olarak kabul edilemez olduğu  hakkındaki görüşümüzü Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi ve Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nden çok değerli hocalarımızın bilimsel görüşleri eşliğinde SGK’ya 05.06.2009 tarih ve 5802 sayılı yazımız ile bildirmiştik. Bu müracaatımıza istinaden SGK’dan gelen 13.07.2009 tarih ve 6257441 sayılı yazı ile:

Kurum provizyon sistemindeki bazı teknik hatalardan kaynaklanan ve yazımız tarihinde aynı eşlenik listede bulunan bazı ilaçlarla sorunların giderildiği bildirilmiştir. Kurum tarafından yapılan bu düzenlemelere rağmen aynı yazıda, eşdeğer ilaç uygulamalarıyla ilgili Kurum provizyon sisteminde halen kullanılmakta olan “eşlenik liste” ile ilgili olarak;
 
• aynı etken maddeyi farklı miktarlarda içeren ilaçların bir arada değerlendirilebileceği,
• aynı endikasyonda kullanılan farklı grup ilaçlardan oluşturulan eşlenik gruplar olabileceği,
• bir teşhisle ilgili ilaç sigortalının elinde varken aynı teşhisle ilgili farklı grup dahi olsa başka bir ilacın verilmesinin sistem tarafından engellendiği bildirilmektedir.

Eşlenik liste uygulaması ile ilgili olarak daha önce de defalarca SGK ve Sağlık Bakanlığı nezdinde yaptığımız itirazlara paralel olarak yasal zeminde yeni bir çalışma başlatılmış olup, yapılan yeni düzenlemelerle ilgili tüm gelişmeler Bölge Eczacı Odalarımıza iletilecektir.

Saygılarımla


Ecz.Özgür ÖZEL
Genel Sekreter

Ek:3

SGK'nın 13.07.2009 tarih ve 6257441 sayılı yazısı