Duyuru Tarihi: 30.1.2012

 

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 27.01.2012 tarihinde yayımlanan “Sağlık Hizmet Sunucularının Fatura, Reçete ve Eki Belgelerini Teslim Edilecek Olan Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerimiz” konulu duyuru ile, fatura incelemesi yapacak olan sosyal güvenlik il müdürlükleri ve bu illere bağlı olan illerin yeniden belirlendiği bildirilerek, duyuru eki EK-2’de “Reçete İncelemesi Yapılacak İl Müdürlüklerine Bağlı İller” yer almış olup, Kurumla sözleşmesi/protokollü sağlık hizmet sunucularının, 01.02.2012 tarihinden itibaren tüm fatura, reçete ve eki belgeleri; EK-1 ve EK-2 de yer alan illerde bulunan ilgili sağlık sosyal güvenlik merkezlerine teslim edecekleri belirtilmiştir.

Bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasını rica ederim.


Uzm.Ecz.Harun KIZILAY
Genel Sekreter