Duyuru Tarihi: 31.1.2012

 

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA


İlgi: 30.01.2012 tarih ve 38.A.00.000691 sayılı yazımız

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 27.01.2012 tarihinde yayımlanan “Sağlık Hizmet Sunucularının Fatura, Reçete ve Eki Belgelerini Teslim Edilecek Olan Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerimiz” konulu duyuru ile, fatura incelemesi yapacak olan sosyal güvenlik il müdürlükleri ve bu illere bağlı olan illerin yeniden belirlendiği bildirilmişti.


Ancak, Kurum tarafından bugün (31.01.2012) yayımlanan yeni bir duyuru ile, Kurumla sözleşmesi/protokollü sağlık hizmet sunucularının, 01.02.2012 tarihinden itibaren tüm fatura, reçete ve eki belgelerinin teslim edileceği sağlık sosyal güvenlik merkezleri ile ilgili olarak,

“Kurum tarafından yapılacak olan yeni düzenleme ile 2012 yılı Temmuz ayından itibaren e-reçete uygulamasına geçilmesi planlandığından mevcut uygulamada değişikliğe gidilmeden eczaneler tarafından fatura, reçete ve eki belgeler 29.01.2011 tarihinde Kurum web sayfasında yayımlanan illere değil, 29.01.2012 tarihli duyurudan önceki bağlı olunan illere teslim edilmeye devam edileceği” 


belirtilmiştir.

Duyuru metninin tamamı yazımız ekinde yer almakta olup, bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasını rica ederim.


Uzm.Ecz.Harun KIZILAY

Genel Sekreter