Duyuru Tarihi: 17.7.2007

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından yayımlanan 10.07.2007 tarih, 445 sayılı yazı ile;

Sağlık Hizmet Sunucularının basit, genel ve geçerli bir iletişim standardı ile entegre olabilecekleri hasta muayene, tetkik ve tedavilerinin elektronik ortama alınmasını sağlayan MEDULA uygulamasının 15.06.2007 tarihinden itibaren kullanılmaya başlandığı belirtilmiş,

Belirtilen uygulamada kullanılan servisler arasında olan Rapor Bilgisi Kaydet (F00) servisine İlaç Kullanım Rapor girişi için ekleme yapıldığı, bu servis yardımı ile halen ilaç verilen eczaneden girilen bu raporların, raporu veren sağlık kuruluşu tarafından MEDULA sistemine kaydedileceği bildirilmiş,

Buna göre 1 Ağustos 2007 tarihinden itibaren eczanelerden İlaç Kullanım Raporlarının girişlerinin çalıştırılmayacağı belirtilmiş olup, söz konusu yazı ekte sunulmuştur.