SGK’nın Reçete Taratma Duyurusu Hakkında

Bilindiği üzere, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 24.12.2019 tarihinde "Eczane Faturalarının ve Eki Belgelerin Elektronik Ortamda Alınması Hakkında" başlıklı olarak yayımlanan duyuru ile, elektronik ortamda düzenlenmeyen belgelerin elektronik ortama aktarılarak Kuruma gönderilmesi yönteminin hâlihazırda Kurumla sözleşmeli hastanelerin faturalarında olduğu gibi sözleşmeli eczaneler tarafından da kullanılmasının 01.03.2020 tarihinden itibaren zorunlu hale getirileceği bildirilmişti.

Meslektaşlarımıza ek iş yükü ve sorumluluklar getirecek olan bu uygulamanın hayata geçirilmesi ile ilgili Birliğimizin herhangi bir mutabakatı bulunmadığı 25.12.2019 tarihinde internet sayfamızda yayımladığımız duyuru ile de ilan edilerek, söz konusu uygulamanın durdurulması talep edilmiştir.

Mutabakatımız olmayan bu uygulama konusunda Kuruma ilettiğimiz görüşümüze istinaden herhangi bir cevap alınamaması Birliğimizce saha çalışması yapılması gereğini doğurmuştur.

Bölge Eczacı Odalarımızdan, Medula Sistemi aracılığıyla Ocak ayı için alınan manuel/elektronik reçete istatistiğine istinaden, reçete oranları Sosyal Güvenlik Kurumuna 26.02.2020 tarihinde iletilmiş, saha çalışması sonucu paylaşılmış ve ülke genelinde Ocak ayı içerisinde karşılanan manuel reçete oranı ortalamasının %20'nin üzerinde olduğu aktarılmıştır. Bununla birlikte Birliğimiz sahadaki mevcut durumun yani manuel reçete oranının Şubat ayında daha da artarak vahim bir noktaya geldiğini tespit etmiştir.

Mevcut kağıt reçete oranlarıyla eczanelerimiz açısından uygulanabilir bir yöntem olmadığı; bu haliyle uygulamada ısrarcı olunmasının, eczanelerimizde kaosa ve beraberinde de hasta mağduriyetlerine sebebiyet vereceği, 54 Bölge Eczacı Odamızın, Mart ayı başında yayımladığı duyuru ve Birliğimizin Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderdiği yazı ile de çok net bir şekilde ifade edilmiştir.

Bir kez daha hatırlatmak isteriz ki, SGK tarafından uygulanmak istenen yöntem, elektronik olarak düzenlenmemiş reçetenin yani kağıt reçetenin eczacı eliyle taranarak elektronik ortama taşınmaya çalışılmasıdır. Bu yöntem, Türkiyenin 27 bine yakın noktasında sağlık hizmeti sunan eczacılara reva görülen bir angaryadır. Anayasamızın ilgili maddesinde de açıkça belirtildiği üzere, angarya kabul edilemez.

Hal böyle iken, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Birliğimiz arasında protokol görüşmelerinin devam ettiği süreçte, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 10.03.2020 tarihinde yayımlanan duyuru eczacı kamuoyu, Bölge Eczacı Odalarımız ve Birliğimiz tarafından şaşkınlıkla karşılanmıştır.

Gelinen noktada, yoğun bir müzakere süreci devam ederken böyle bir girişimin anlaşılabilir olarak değerlendirilmesi mümkün görünmemektedir. Bu sebeple meslektaşlarımızın mevcut protokol hükümleri doğrultusunda reçete karşılama işlemlerine devam etmeleri, herhangi farklı bir yönteme yönelmeksizin Birliğimiz tarafından yapılacak duyurulara göre işlem yapması son derece önemlidir.

Tüm meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

Makale Tarihi: 12.03.2020
Görüntülenme: 3409