Duyuru Tarihi: 21.7.2009

 

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA,

T.C.Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanlığı tarafından 06.07.2009 tarih 2009/89 sayılı, “Sağlık hizmeti sunucularının denetim usul ve esasları” konulu Genelge yayımlanmıştır.

TEB Başkanı Ecz.Erdoğan ÇOLAK ve Genel Sekreteri Ecz.Özgür ÖZEL tarafından Genelgeyle ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Fatih Acar’la görüşme yapılarak, söz konusu Genelgenin 6643, 6197 sayılı Yasa ve Yönetmelikler ile Birliğimiz ile Sosyal Güvenlik Kurumu arasında imzalı bulunan yürürlükteki Protokol’e aykırı hükümler içerdiği detaylı bir şekilde aktarılmış ve Genelge hükümlerinin, denetime ilişkin protokol hükümlerinin Kurum tarafından tek taraflı olarak değiştirilmesi anlamına geldiği ve bununla ilgili olarak Danıştay 10. Dairesinin 2008/11058 E. sayılı dosyasında 9.2.2009 tarihli verdiği yürütmeyi durdurma kararı hatırlatılarak 2009/89 sayılı Genelgenin eczacılıkla ilgili bölümünün yürürlükten kaldırılması talebimiz dile getirilmiştir.

Görüşme sonucunda, Kurum Başkanı tarafından söz konusu Genelgenin yeniden değerlendirileceği ifade edilmiş olup, önümüzdeki hafta Kurum yetkilileri, Merkez Heyeti Üyelerimiz ve Birliğimizin Hukuk Danışmanları bir araya gelerek gerekli değerlendirmelerde bulunacaklardır. Bu görüşmelerden sonuç alınamaması durumunda, Genelgenin iptali için yargı yoluna başvurulacaktır.

Bu süre zarfında, Odalarınız tarafından, bölgelerinizdeki Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüklerinin Protokol hükümleri dışında herhangi bir şekilde denetim yapılmaması konusunda uyarılması; üyelerinizin de Protokol hükümleri dışında yapılacak denetimlerin hukuka aykırı olduğu ve bölge eczacı odası denetçilerinin bulunmadığı herhangi bir denetleme girişimi ile karşılaşılması durumunda odanız ve bölge temsilcilerinizle temasa geçmeleri konusunda bilgilendirilmeleri oluşabilecek sorunların önüne geçilmesi açısından son derece önemlidir.

Bilgilerinizi rica ederim.

Saygılarımla,

Ecz.Özgür ÖZEL
Genel Sekreter