Duyuru Tarihi: 29.6.2012BÖLGE ECZACI ODASI

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği ile ilgili olarak,
a)    05.04.2011 tarihinde yayınlanan “SUT Değişikliği” başlıklı duyuru ile; Danıştay Onuncu Dairesinin 2010/6584 Esas Numaralı Kararı gereği, Sağlık Uygulama Tebliği’nin 6.1.1.Ç. maddesinin “Reçetelere yazılabilecek ilaç miktarı” başlıklı (1) numaralı fıkrasının ilk cümlesinin yürütümünün durdurulduğu, 06/04/2011 tarihinden başlayarak, SUT’un ilgili maddesinin bu hüküm olmaksızın diğer hükümleri doğrultusunda yürütüleceği,

b)    11.05.2012 tarihinde yayınlanan duyuru ile; Danıştay Onuncu Dairesinin Kararı gereği Sağlık Uygulama Tebliği’nin, 05/11/2011 tarih ve 28106 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğin 10 numaralı maddesi ile 6.1.1.Ç maddesine eklenen 7 nci fıkrasında yer alan “28” ve “29” ibarelerinin yürütümünün durdurulduğu, 11/05/2012 tarihinden başlayarak Sağlık Uygulama Tebliği’nin ilgili maddesinin bu doğrultuda yürütüleceği bildirilmişti.

Bu tarihlerden itibaren Danıştay kararları doğrultusunda yürüyen uygulamaların, 21 Haziran 2012 tarih ve 28331 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” metninde yürürlükteymiş gibi yer alması nedeniyle uygulamada karışıklığa yol açılmaması amacıyla Sağlık Uygulama Tebliği’nin yukarıda bahsi geçen maddelerinde, Danıştay kararları doğrultusunda gerekli düzenlemelerin yapılması konusunda Birliğimiz tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna sözlü ve yazılı olarak başvuruda bulunulmuştur.

Konu hakkında, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından 29.06.2012 tarihinde yayımlanan ve ekte bir örneği yer alan duyuru ile, 05.04.2011 tarihli Kurum duyurusunda (2010/6584 Esas Numaralı karar hk.) ve 11.05.2012 tarihli Kurum duyurusunda (2011/11266 Esas Numaralı karar hk.) Danıştay Kararları ile ilgili hükümlerinin, bu kararlar kapsamında yürütümüne devam edileceği bildirilmiştir. 
Bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasını saygılarımla rica ederim.


Uzm.Ecz.Harun KIZILAY
Genel Sekreter

SGK DUYURU METNİ İÇİN TIKLAYINIZ.