Duyuru Tarihi: 19.3.2008

 BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA,


T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü tarafından 18.03.2008 tarihinde yayımlanan duyuru ile;

“Ulusal Sağlık Hizmet Sağlayıcıları ve Hekim Veritabanı”nda toplanan bilgilerin 28.03.2008 tarihinde MEDULA sistemine aktarılacağı, bu nedenle Kurum sağlık yardımlarından yararlanan kişilere sözleşme veya protokol ile hizmet veren bütün sağlık tesislerinin 28.03.2008 tarihine kadar www.huap.org adresinden sağlık kurum veya kuruluşlarını sisteme kaydetmesi gerektiği,

28.03.2008 tarihine kadar sisteme kayıt olmayan sağlık tesislerinin sisteme kayıtlarını yapana kadar, MEDULA sistemi üzerinde yaptıkları ödeme sorgu, fatura kaydı ve dönem sonlandırma işlemlerini 28.03.2008 tarihinden itibaren gerçekleştiremeyecekleri,

Daha önce kayıt olmuş sağlık tesislerinin de www.huap.org adresinden kayıtlarının kontrolünü yapmaları gerektiği,

Hekim veri tabanı için ise çalışmaların Nisan 2008 içinde tamamlanacağı, Sisteme kayıtlı tesislerin aynı sisteme hekimlerini kaydetmeleri ile ilgili duyurunun çalışma tamamlandığında yayınlanacağı bildirilmektedir.

Bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasını rica ederim.

Saygılarımla,

Genel Sekreter
Ecz.Hilmi ŞENER


Eki: 1

 
EK 1 - ulusaltekiltanimlayici.pdf