Duyuru Tarihi: 3.5.2012

 

38.A.00.0001595
02.05.2012

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından 02.05.2012 tarih ve 28280 sayılı Resmi Gazete’de, 31.05.2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun geçici 12 nci maddesinde öngörülen geçiş sürecinin 01.01.2012 tarihi itibariyle sona ermesi nedeniyle, yeşil kart ve ilgili kurumlar kapsamında sağlık yardımları karşılananların sağlık yardımlarının 01.01.2012 tarihinden itibaren Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından devralınmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla “Genel Sağlık Sigortası Geçiş Süresinin Tamamlanması ve Kurumların Sağlık Yardımlarının Sosyal Güvenlik Kurumuna Devir İşlemlerine İlişkin Tebliğ” yayımlanmıştır.

Bu Tebliğ hükümleri, 01.01.2012 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiş olup, Tebliğ’in tam metni yazımız ekinde yer almaktadır.

Bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulması hususunda gereğini saygılarımla rica ederim.


Uzm.Ecz.Harun KIZILAY

Genel Sekreter