Duyuru Tarihi: 23.9.2013

 

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

Birliğimiz tarafından T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’na gönderilen 11.01.2013 tarih ve 3945 sayılı yazı ile,

12.08.2005 tarih ve 25904 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Beşeri Tıbbi Ürünler Ambalaj ve Etiketleme Yönetmeliği’nin Geçici Madde 2’si “Tıbbi mamalar ve enteral beslenme ürünleri hariç olmak üzere serumlar, radyofarmasötikler, sekiz santigrat dereceden daha soğuk ortamlarda bekletilmesi zorunlu olan soğuk zincir ürünleri ile kişiye özel üretilmiş ilaçlar 1/1/2013 tarihine kadar karekod uygulamasının kapsamı dışındadır” şeklinde düzenlendiği,

Bu maddeye istinaden 1/1/2013 tarihinden itibaren verilen tıbbi mamalar ve enteral beslenme ürünleri hariç olmak üzere serumlar, radyofarmasötikler, sekiz santigrat dereceden daha soğuk ortamlarda bekletilmesi zorunlu olan soğuk zincir ürünleri’nin Medula sisteminden karekodsuz olarak işlemlerinin yapılmaya devam etmesinin Yönetmelik hükümlerine aykırı bir durum oluşturduğundan ötürü, ödemelerin yapılması konusunda ortaya çıkabilecek sorunlarla ilgili olarak konunun incelenerek Birliğimize bilgi verilmesi talep edilmişti.

Yazımıza cevaben gelen 03.09.2013 tarih ve 326174 sayılı yazı ile, 15 Ocak 2013 Salı günü Resmi Gazete’de yayımlanan Beşeri Tıbbi Ürünler Ambalaj ve Etiketleme Yönetmeliği’nde yapılan değişiklik ile ,

MADDE 1 – 12/8/2005 tarihli ve 25904 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Beşeri Tıbbi Ürünler Ambalaj ve Etiketleme Yönetmeliğinin geçici 2 nci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Tıbbi mamalar ve enteral beslenme ürünleri hariç olmak üzere serumlar, radyofarmasötikler ile kişiye özel üretilmiş ilaçlar 1/1/2014 tarihine kadar karekod uygulamasının kapsamı dışındadır
.” şeklinde bir düzenleme yapıldığı ve Yönetmelik gereği soğuk zincir ürünlerin takip edilmek üzere karekodlanmasının uygun görüldüğü bildirilmektedir.

Kurumun yazısı ekte iletilmekte olup, bilgilerinizi ve konunun tüm üyelerinize duyurulmasını saygılarımla rica ederim.

Uzm.Ecz. Harun KIZILAY
Genel Sekreter


Kurumdan gelen yazı için tıklayınız.