Duyuru Tarihi: 29.12.2008

 

Sosyal Güvenlik Kurumu ile Türk Eczacıları Birliği arasında imzalanan “Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokolün”, kan ürünü ve faktör reçeteleri ile, diğer bazı grup reçetelerin Eczacı Odaları tarafından kurulan sistem dahilinde eczaneler arasında dağıtımı ve Eczacı Odasınca onaylanması uygulamasını düzenleyen 3.7 Maddesi, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından noter kanalıyla yapılan tebligat aracılığıyla 15.11.2008 tarihinden geçerli olmak üzere protokolden çıkarılmıştı.

Söz konusu işlemin iptali ve yürütülmesinin durdurulması için, Birliğimiz tarafından açılan davada, T.C.Danıştay Onuncu Daire YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI almıştır.

Yürütmeyi Durdurma kararına göre, protokolün 3.7 Maddesinin mevcut haliyle geçerliliği devam etmekte olup, 3.7 Maddesinden tanımlanan reçete gruplarının, Eczacı Odaları tarafından kurulan sistem dahilinde dağıtımı ve Eczacı Odası tarafından onaylanması uygulaması devam etmektedir.

Tüm üyelerimize duyurulur.

KARAR METNİ İÇİN TIKLAYINIZ


Ek-1