Duyuru Tarihi: 31.12.2010


Bilindiği gibi, İlaç Takip Sistemi Uygulaması kapsamında, G2D etiket ile karekodlu hale getirilen ilaçlar ile ilgili uygulamada yaşanan sıkıntıların giderilmesi için, Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü tarafından, 2010/63 sayılı Genelge yayınlanmış, konu 01.09.2010 tarih ve 37.A.00.003066 sayılı yazımız ile duyurulmuştur.

Bu Genelge ile, G2D ile karekodlu hale getirilen ilaçlar için sanal son kullanım tarihi olarak belirlenen 31/12/2010 tarihi 31/12/2020 olarak değiştirilmiştir.

Ancak, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun, 01.01.2011 tarihinden itibaren, son kullanım tarihi 31.12.2010 olan G2D etiketli ürünleri satın almayacağı yönünde bir açıklama yapacağına yönelik sözlü bildirimler üzerine, konu bugün Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü ile yapılan görüşmede, yetkililere iletilmiştir. Sağlık Bakanlığı İEGM tarafından, G2D etiketli ürünlerin 01.01.2011 tarihinden sonra da satışının kendi sistemleri açısından bir sorun teşkil etmediği; 2010/63 sayılı Genelgeleri ile de duruma açıklık getirildiği ifade edilmiştir.

Geçtiğimiz süreçte, G2D uygulamasının yaratacağı işgücü kaybının yanında ne hasta ne eczacı ne de kamu kaynaklarının doğru kullanımı açısından faydalı bir yöntem olmadığı, ısrarla ve defalarca ifade edilmiş olmasında rağmen, önce bu yöntemin benimsenip, anılan sakıncaların tamamı yaşandıktan sonra birtakım önlemler alınması Kurumun, ne tür bir yaklaşım içinde olduğunu ifade etmektedir. Buna göre, Kurumun, 01.01.2011 tarihinden itibaren bu ilaçları satın almayacağı şeklinde bir açıklama yapması kabul edilemez ancak beklenen bir gelişmedir.

SGK tarafından bu tür bir açıklama yapılması halinde, 01.01.2011 tarihinden itibaren, G2D etiketli ilaçların reçete karşılığında kişinin sosyal güvencesi kapsamında temini mümkün olamayacağından, hastaların, bu durumun sorumlusunun SGK olduğu konusunda bilgilendirilmesi, hastanın talebi halinde ise ilacın ücreti karşılığında verilmesi söz konusu olacaktır.

Konu hakkında Türk Eczacıları Birliği hukukçuları tarafından gerekli tespit davaları açılacak ve tüm yasal işlemler de başlatılacaktır.

Kurum tarafından bahse konu duyurunun yapılarak bu ilaçların satın alınmaması durumunda, G2D etiketli ilaçların toplu olarak iadesi ve yapılacak diğer işlemler, önümüzdeki günlerde değerlendirilerek duyurulacaktır.

Tüm meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

MERKEZ HEYETİ

NOT: Bu duyuru, Kurum tarafından, G2Dli ürünlerin 01.01.2011 tarihinden itibaren satın alınmayacağı yönünde bir duyuru yapılması ve sistemin bu ilaçlar için provizyon vermemesi halinde, 01.01.2011 tarihinden itibaren yapılacak işlemler için bilgilendirme amacıyla yayınlanmıştır. Sosyal Güvenlik Kurumunca bu tür bir duyuru yapılmaması halinde, G2Dli ürünlerin karşılanmasındaki mevcut uygulama aynen devam edecektir.