Duyuru Tarihi: 9.11.2010
BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

İlgi: 06.11.2010 tarih 37.A.00.03863 sayılı yazımız

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayımlanan 05.11.2010 tarih 2010/123 sayılı Genelge uyarınca  MEDULA Eczane Provizyon Sisteminden yayımlanan duyuru ile, “07.11.2010 tarihinden itibaren, G2Dli –sonradan karekodlanan- ürünlerin fiyat kupürü, barkod ve geçici karekod etiketinin de reçeteye eklenerek Kuruma fatura edilmesi gerektiği” bildirilmiş, konu ilgi yazımız ile duyurulmuştur.

İlaç Takip Sistemi uygulamaları kapsamında, 16.05.2010 tarihinden itibaren, karekodlu ilaçların satışının sisteme bildirim zorunluluğu başlamış, 01.07.2010 tarihinden itibaren de karekodsuz ilaçların temini sona ermiştir. Bu süreçte, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Ömer Dinçer, Sağlık Bakanı Sayın Prof.Dr.Recep Akdağ, Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü ve Sosyal Güvenlik Kurumu yetkilileri  ile yapılan tüm toplantı ve görüşmelerde, karekodu olmayan ilaçların, G2D etiketleme yerine, 31.12.2010 tarihine kadar şimdi olduğu gibi kupür ve barkodu kesilerek verilmesine olanak tanınması önerimiz sunulmuştur. Ancak, Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü tarafından piyasada bulunan karekodsuz ürünlerin G2D etiket ile karekodlu hale getirilmesi yöntemi benimsenmiş ve uygulama da bu şekilde yapılmıştır.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından yayımlanan 2010/123 sayılı Genelgeye uygun olarak eczanelerde karekodlu ve geçici karekodlu olarak bulunan ürünlerden hangilerinin, fiyat kupürü, barkodu ve G2D etiketi kesilerek kuruma reçete ekinde fatura edileceği konusunda tereddütler oluşmuş olup, bu konuda meslektaşlarımız ve Bölge Eczacı Odaları tarafından Birliğimize çok sayıda başvuru yapılmaktadır.

Meslektaşlarımız tarafından karşılanan tüm ilaçlar için, İlaç Takip Sistemine satış bildirimi yapılması uygulaması devam etmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu’na Birliğimiz tarafından yapılan başvuru ile, 07.11.2010 tarihinden itibaren geçerli olan uygulama kapsamında, bir ilacın G2D etiketi, fiyat kupürü ve barkodunun kesilerek reçeteye eklenmesi gerektiği durumlarda bunun MEDULA Eczane Provizyon Sistemi ekranında  uyarı şeklinde bildirilmesi talep edilmiştir. Talebimiz Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından değerlendirmeye alınmıştır.

Ayrıca, TEBEOS Programı üzerinde, ürünlerin G2Dli olup olmadığının sorgulaması  yapılabilecektir. TEBEOS programında İTS uygulama ekranlarının tamamında (Satış, İTS Doğrula, Kurum Reçetesi Girişi gibi) karekodun sisteme okutulması sonrasında son kullanım tarihi 31.12.2010 olan ürünler için program 

“İlacınız G2D Etiketli Olabilir !

İlacınız eğer G2D etiketli ise  fiyat kupürü, barkod ve geçici karekod (G2D) etiketinin de reçeteye eklenerek Kuruma fatura edilmesi gerekmektedir. “

uyarısı verecektir.

Bu uyarının çıktığı ürünlerde, fiyat kupürü, barkod ve geçici 2D etiketi bölümlerinden ilacın ambalajı üzerinde bulunanların tamamı kesilerek reçete ekinde kuruma fatura edilecektir.  Bu ilaçlar için de, İlaç Takip S